פורטל סטודנט. שירות לסטודנטים

משרד דיקן הסטודנטים הינו הרשות המרכזית במכללה, שמטרתה לסייע לסטודנט ללמוד ולסיים את לימודיו בהצלחה מזכירויות החוגים, מחלקת מנהל תלמידים על מדוריה השונים, מדור שכ"ל ומשרדי הדיקן עומדים לרשותכם ובשבילכם בכל נושא
האתר מכיל מידע ותוכן הנחוצים לכם למשך תקופת לימודיכם במכללה וכן שירותים שונים באינטרנט אשר יקלו עליכם ויסייעו לכם מנהל סטודנטים אחראי על פעילויות שונות הכוללות שירותים לסטודנטים ותשתיות במהלך חיי הסטודנט במכללה מפנייתו הראשונית והגשת מועמדות ללימודים ועד לשלב קבלת הזכאות וסיום התואר

חזון דקנט הסטודנטים שואף ליצור מרחב רב-מקצועי משותף, המייצר הזדמנות מיטבית לכל סטודנט להתפתחות אקדמית, רגשית, חברתית ותעסוקתית; מרחב המסייע להצמחת בוגרים רגישים חברתית ותרבותית, הפועלים למען ובתוך הקהילה.

30
Before you continue to YouTube
Personalized content and ads can be based on those things and your activity like Google searches and videos you watch on YouTube
מידע אישי
פורטל סטודנטים
המשרד פועל לרווחת הסטודנטים ומסייע בבעיות אישיות, אקדמיות וכלכליות, תוך עבודה משותפת עם הרשויות האקדמיות והמנהליות של המכללה ועם אגודת הסטודנטים
המנהל האקדמי במרכז האקדמי שלם צוות המנהל האקדמי פועל לרווחת הסטודנטים ואחראי על לוח השנה האקדמי, מערכת השעות, פורטל הסטודנטים, בקשות מיוחדות, מועדי הגשה, מקראות וכל תחום הקשור ללימוד השוטף במרכז האקדמי שלם מרגע תחילת הלימודים ועד לקבלת התואר הפעילויות המתבצעות במסגרת מנהל תלמידים: מידע, הרשמה וקבלת תלמידים, פרסום שנתון המכללה, פרסום המדריך לנרשם, פרסום נהלי ותקנוני המכללה, רישום לקורסים, תכנון וניהול מערך הבחינות, תכנון הקצאת כיתות לימוד וציוד לימודי, ניהול מערך קליטת ציונים, הפקת אישורים, הנפקת זכאות, הנפקת תעודות בוגר וטיפול בבוגרי המכללה
Personalized content and ads include things like more relevant results and recommendations, a customized YouTube homepage, and ads that are tailored to your interests בנוסף, משרד דיקן הסטודנטים פועל מתוך מטרה להגביר המעורבות החברתית וגיבוש האחריות החברתית שבין האקדמיה והקהילה

בכל פניה אנא שלחו מייל לדוא"ל של המנהל האקדמי: שעות קבלת קהל ימים א'-ה' 9:30 — 11:00 12:00 — 13:00 15:00 — 14:30.

27
שירות לסטודנטים
האתר מאפשר לנו לקיים תקשורת זמינה בין המחלקות השונות לבין הסטודנטים בנוחות, אמינות ויעילות באמצעות האינטרנט
Before you continue to YouTube
You can also visit g
שירות לסטודנטים
המידע המובא בפניכם באתר נועד לשמש אתכם לצרכיכם הלימודיים ולהקל עליכם בהכרה ובשימוש בהליכים המנהליים השונים