בנק לאומי. בנק לאומי לישראל

ללאומיטק מרכזי פעילות ב, , ו מדי שנה משקיעה קבוצת לאומי סכום שמוערך בעשרות מיליוני ש"ח בפעילות למען הקהילה, באמצעות תרומות וחסויות למאות ארגונים חברתיים ומוסדות חינוך, לפעילויות בהן משתתפים עשרות אלפי , צעירים ומבוגרים מכלל מגזרי האוכלוסייה ובכל רחבי הארץ
עם הקמתו נקרא סניף זה "הישיר הראשון", וביולי 2009 עבר שינוי ושמו שונה ל"ישיר לאומי" במקביל גם הקטין לאומי את מספר העובדים שלו ביותר מ-2,200 איש

הבנק הוא התורם המרכזי של העמותה ותומך בגידול המתמיד של פעילותה.

21
Category:Bank Leumi
בהתאם לכך, הבנק אז בשם אפ"ב — "בנק אנגלו-פשתינה" , שימש כבנק המרכזי של ישראל ואף הנפיק את שטרות הכסף הראשונים שלה, שהיו החל מ-18 באוגוסט 1948
בנק לאומי סניף 943 הוד השרון
ארבע שנים מאוחר יותר, עברה השליטה בבנק לבעלותו של
בנק לאומי
כיום מחזיקה מדינת ישראל ב- 6
בגיל 24 החלה בשירות סדיר, ושימשה כמרצה במכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה, שם לימדה חקר ביצועים וניהול פרויקטים הבנק העניק אשראי לפעילות , והפעילות שלו אפשרה לתושבי ארץ ישראל בזמן להינצל מקריסה כלכלית ומאנרכיה מוניטרית, שאפיינה מדינות אחרות בעת המלחמה
ב- הצטרפה למשרד רו"ח סומך-חייקין KPMG כשותפה לאחר סיום לימודיה בתיכון, פנתה רוסק ללימודים אקדמיים במסגרת העתודה הצבאית

מנכ"ל הבנק הוא עו"ד , שהחל לכהן בתפקידו ב-1 בנובמבר 2019.

18
בנק לאומי
שיתוף הפעולה הזה איפשר את קידומה של תעשיית ה והעברת יהלומים לא מלוטשים לליטוש בישראל, ובנק אגוד היה המקור העיקרי למימון פעילות — שסיפקה לישראל את מטבע החוץ הנצרך כל כך באותה עת
Category:Bank Leumi
שלוחות הבנק "לאומי לוקסמבורג", שנוסדה ב-1991, ו"לאומי לטין אמריקה" נסגרו בתהליך של , לאחר שנמכרו בשנת 2014
בנק לאומי לישראל
במהלך ותחילת הרחיב הבנק את פעילותו