הפרשת חלה מתכון. חלת קסם שכל אחד יכול להכין!

הרמ"א בהגהתו ל'שולחן ערוך' או"ח, סי' רמב סעי' א , כתב כך: 'נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טוב והוא מכבוד שבת ויום טוב יהי רצון שנזכה תמיד ללכת בדרך הישר שליבנו ופינו ולשוננו יהיו שווים
מקפלים את הצד הדק מעל החלק העבה ומצמידים היטב הקערה: הקערה בה אנו מכניסים את בצק - החלה — צריכה להיות נקייה ושלמה כמובן, כי אחרת זה לא יכיל כמו שצריך את הקמח ושאר החומרים

וּבִזְכוּת מִצְוַת חַלָּה יִהְיוּ יְלָדֵינוּ נִזּוֹנִים תָּמִיד מִיָּדָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּרֹב רַחֲמָיו וַחֲסָדָיו וּבְרֹב אַהֲבָה.

8
הפרשת חלה
הלכות הפרשת חלה
כך - כך צריך לזכור ש"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" ברכות נח ע"ב
הפרשת חלה: מתכון מנצח לחלות
עפ"י ש"ך, לשו"ע יו"ד סי' שכט ס"ק ד; עי' ברכת ה', הרב משה לוי פ"ב סעי' לג עמ' קפו-קפז
בימינו שבית המקדש חרב, אין נותנים את ה'חלה' לכוהן, אלא שורפים אותה עיסה שבלילתה רכה מאוד ונשפכת על התבנית, ובאפייתה היא דקה מאוד - פטורה מחלה, אבל אם יש גומה שבה מתקבצת הרבה מן הבלילה ויש לעוגה עובי - חייבת בחלה
עפ"י ש"ך, לשו"ע יו"ד סי' שכט ס"ק ד; עי' ברכת ה' הרב משה לוי פ"ב סעי' מא עמ' רז-רח

מלכי טוב שבת ראשונה לאחר הפסח שבת בה מברכים את חודש אייר, נהגו בני ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

19
מתכון: חלה לשבת
עי' לעיל סעי' ט, שדין טיגון בשמן עמוק כדין בישול; ועי' ש"ך לשו"ע, יו"ד סי' שכט ס"ק ד
הפרשת חלה + מתכון
ישנם כמה נוסחים לברכה על הפרשת חלה: יש הנוהגים לברך 'ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש חלה'; יש נוהגים לברך: '
מתכון: חלה לשבת
כך אנו - צריכים להחליק דברים להיות גמישים עם בני אדם, לא לנטור טינה