מטח. בנק ישראל

מאזן התשלומים נמדד לפי סך תקבולי ותשלומי המט"ח הנובעים מפעולות שונות שמבוצעות על ידי גורמים במשק, ובניהן יבוא ויצוא של סחורות ושירותים, השקעות והלוואות פיננסיות, וכן העברות חד צדדיות ממדינות זרות אל ומחוץ למדינה המסחר במט"ח מתבצע מסביב לשעון ב, , , וערים רבות נוספות
ב, מטבע חוץ מט"ח הוא של אחרת, בדרך כלל מטבע מקובל ב לעיתים מונהג גם , הנקבע על ידי גוף ממשלתי מוסמך

נחשב לשוק הגדול וה ביותר בעולם, ומעורבים בו בנקים מסחריים, , , , ומוסדות אחרים.

11
מטבע חוץ
נכון לאוגוסט 2020 פועלות בישראל ארבע חברות בעלות רישיון, הרשימה מתעדכנת ומתפרסמת באתר של הרשות לניירות ערך
מטבע חוץ
שערי החליפין בשווקים השונים נקבעים באופן עצמאי אך לרוב מתאימים את עצמם אחד לשני בשל
בנק ישראל
מסחר במטבע חוץ נעשה בעיקר על ידי וגופים רשמיים אחרים ובדרך כלל נעשה באמצעות החלפת מטבע של מדינה אחת בזה של אחרת
על אזרחי ישראל נאסר בעבר להחזיק במטבע זר עד לאמצע היו נהוגים שערי חליפין קבועים שגובו על ידי המדינות ושונו על פי החלטות רשמיות
אחריו משתרכים האירו עם 37% והין עם 20% מלבד מסחר במט"ח על ידי גופים ממשלתיים, נפוץ היום מסחר ספקולטיבי פרטי באמצעות האינטרנט במט"ח, במטרה להרוויח משינויי השערים

שער זה משתנה לאורך זמן, לעיתים באופן קיצוני בזמן קצר.

3
בנק ישראל
נפח המסחר היומי הממוצע בסחר מטבעות גדל בהתמדה ומוערך בכארבעה , המסחר מתבצע באמצעות מחשבים, ומתנהל במשך 24 שעות ב 5 ימים בשבוע בימים שני עד שישי כולל
שערי המרות מטבע חוץ
ב-2013, נחשפה , במסגרתה בכירים ממספר בנקים השפיעו במכוון על שערי החליפין של מטבעות
מטבע חוץ
השקל נסחר כנגד הדולר, אירו, , ין ומספר מטבעות נוספים
עוקב אחר שערו המצרפי של המשקלל את שערי המטבעות האלה לפי מידת הסחר הבינלאומי של ישראל עם המדינות השונות בעקבות הפרשה, הבנקים נקנסו במיליארדי דולרים, והפיקוח בשוק גבר
לדוגמה: בכמה שקלים נמכר כעת דולר אחד כאשר המטבע המקומי מתחזק, כלומר קונה יותר מטבע זר, נאמר שחל ייסוף במטבע

.

13
שערי המרות מטבע חוץ
נקבע על ידי המוכרים והקונים בשוק
מטבע חוץ
הדולר האמריקני הוא המטבע הדומיננטי בעולם: הוא נמצא בצד אחד של 89% מעסקאות המט"ח
בנק ישראל
ריבית גבוהה, כפי שהייתה נהוגה בישראל בעבר, מושכת במטבע מקומי מחו"ל, אשר מגדילות את הביקוש למטבע וגורמות בכך לייסוף