דיווח על חזרה לעבודה לשכת התעסוקה. דיווחי המעסיק והעובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל פיטורים והתפטרות)

ככלל, בחל"ת ביוזמת העובד אין זכאות לדמי אבטלה כי העובד יכול לחזור לעבוד אצל המעסיק ולכן אינו דורש עבודה כלומר, אם העובדים לפי הצו הוצאו שוב לחל"ת, עליהם לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או בפקס , הצהרה על יציאה נוספת לחל"ת במקום אישור מעסיק
העובד אמור להעביר למוסד לביטוח לאומי את האישור מהמעסיק על סכום ההודעה המוקדמת כאשר הנתונים מטופס 100 לא נקלטו נכון במוסד לביטוח לאומי, שידור טופס 100 פעם נוספת אמור לבטל את הטופס הקודם

לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

27
‏לשכת התעסוקה: 7,498 דיווחים על חזרה למעגל העבודה ביממה האחרונה
יש פיצול באתר הביטוח הלאומי בין הדיווחים המקוונים
הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה
לאחר מכן המערכת מפרטת את המעסיקים הקיימים במערכת, כולל תאריכי הפסקת עבודה אצל כל מעסיק, סיבת הפסקת העבודה למשל: חופשה ללא תשלום ותאריכי חזרה לעבודה
דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה או על תאריך הפסקת עבודה
המעסיק בטעות דיווח בקובץ שהעובד חזר לעבודה ביום 1
המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנט, שעובד שהתפטר ממקום עבודה אחד כדי להתחיל עבודה במקום חדש, אך המעסיק החדש הפסיק את הפעילות, ויש לעובד הסכם עבודה עם המעסיק החדש — יראו את ההתפטרות כהתפטרות מוצדקת וניתן יהיה לבחון את הזכאות לדמי אבטלה בלי לחכות 90 ימים העובד מוסר למוסד לביטוח לאומי מידע על תקופת ההודעה המוקדמת כולל אם קיבל פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת לצורך שלילת הזכאות לדמי אבטלה
העדכון האחרון יקבע בעבור המוסד לביטוח לאומי, בלי קשר מי דיווח עליו — המעסיק או העובד אי התייצבות בשירות התעסוקה אם לא התייצבת ביום שנקבע לך, לא ישולמו לך דמי אבטלה בעבור הימים שהיו מההתייצבות הקודמת עד להתייצבות הבאה שלך בשירות התעסוקה

כאשר הנתונים מטופס 100 לא נקלטו נכון במוסד לביטוח לאומי, שידור טופס 100 פעם נוספת אמור לבטל את הטופס הקודם.

רישום והתייצבות בשירות התעסוקה
מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה כדי שנוכל לבדוק את זכאותך למענק הסתגלות, עלייך לעדכן את סטטוס התעסוקה שלך
הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה
בדרך כלל מדובר במשכורת חודשית
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי
שירות התעסוקה: מאז העדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00, התקבלו 7,498 דיווחים על חזרה למעגל העבודה — בעוד מספר הנרשמים כדורשי עבודה באותו פרק זמן היה נמוך משמעותית ועמד על 2,213 מאז 19