אליאנס מערכת שעות. יהדות פלובדיב

במלדארי למדו ו ברמה בסיסית, במשך כמה שעות בכל בוקר ובהמשכו של היום שימשו הנערים כ בקרב בעלי מלאכה בעיר חברי התנועות הסוציאליסטיות הפיצו עיתון מטעמם בשם "אֶבְרֵיְיסְקִי רָבּוֹטְנִיק" "העובד העברי"
היהודים שנותרו בפלובדיב היו ברובם בעלי תפקידים במנגנון השלטון הארצי או המקומי, חברי המפלגה הקומוניסטית ומתנגדי הציונות ראשי ארגונים אלו היו ממקימי ההסתדרות לשפה ולתרבות העברית בבולגריה

במפקד שנערך ב- נמנו בעיר 6,663 יהודים שהיוו 10.

26
יהדות פלובדיב
ידיעה זו הלהיטה את הרוחות ברחוב היהודי
החינוך היהודי בבולגריה
עם זאת, הממשלה הבולגרית תמכה במתן סיוע חומרי לבני הקהילות היהודיות במדינה ולשם כך אף ביטלה מיסים ומכסים על פריטי מזון, ביגוד והנעלה שנשלחו לבולגריה על ידי "ועד העזרה האמריקני בארץ ישראל"
יהדות פלובדיב
ב- עזב הרב אהרנפרייז את בולגריה
ב-1947 הקימה הקונסיסטוריה היהודית במימון ה את "המכון היהודי למדעים" שאמור היה לרכז חומר היסטורי ומסמכים על יהדות בולגריה ותולדותיה ובכלל זה הקמת ספריה מרכזית לנושא תהליך נסיגתה ההדרגתי של האימפריה העות'מאנית הוביל להתערערות מצב ביטחון הפנים באזור, הן בשל פלישות צבאות שונים לשטח העות'מאני החל משלהי והן בשל התנוונותן ההדרגתית של המערכות השלטוניות
עליית היהודים מפלובדיב לישראל נמשכה עד ב- נפתח בית ספר לבנות של רשת וב- בית ספר לבנים

תיעוד זה מציין את מועד הגעת מגורשי ספרד לפלובדיב.

22
החינוך היהודי בבולגריה
כך, לא ניתן היה לסיים את שנת הלימודים
יהדות פלובדיב
כמה מאות מעצורי מחנה צ'כלרה בני העיר סופיה, מצאו מחסה לאחר שחרורם בקרב בני קהילת פלובדיב והם שוכנו במבני ציבור ובבתי התושבים
יהדות פלובדיב
אוריינות ורב-לשוניות הן תכונות נרכשות ומעריכים כי קיים היה מנגנון לימוד בשכר לאמידי הקהילה, אך לא אותרו המתארים את מערכת החינוך במועד זה