גירוש ספרד. גירוש יהודי ספרד

הם הצליחו לחדש את המוסדות האוטונומיים בקהילותיהם, אך לא חזרו למצבם המכובד כבראשונה, בתקופה שלפני עיין: ח' ביינארט, 'תזכירו של טורקימדה למלכה איסבל', דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, ב, ירושלים תשל"ו, עמ' 26-3
יש לזכור שבמשך עשור המלחמה בגרנדה, היגרו יהודים לצפון אפריקה, וראה לדרו-קסאדה גרנדה לאחר הכיבוש, לעיל, הערה 41 , עמ' 245 ואילך נטל המלחמה, על הוצאותיה, נפל כולו על כתפיה של ספרד — ובעיקר על קסטיליה

בעקבות שמד זה, באו ימי ויכוח טורטוסה 1414-1413 , ופעלם של משומדים ידועי שם, נזירים וכמרים בתעמולה אנטי-יהודית לחיסול היהדות בספרד.

9
גירוש ספרד: הסיפור המלא על מגורשי ספרד
בפניית הכתר היה אפוא צעד מחושב מאוד ליצירת מוסד, שלימים יתבסס ויחלוש על ספרד כולה
גירוש פורטוגל
כל מערכת החליפין הוטלה על רשויות הערים והעיירות והקהילות, ואחריותה של הקהילה גדולה פי כמה וכמה — הן לצורכי הכלל והן לצורכי היחיד היהודי
גירוש ספרד ומסלול המגורשים בעולם
בספרד התחברו רבות מן היצירות הבולטות של העם היהודי בפילוסופיה, בהלכה, בשירה עברית, בפרשנות המקרא, בדקדוק העברי וביצירה הקבלית
יש הרואים בפיזור זה, תהליך שבעקבותיו יהודים השתתפו ואף הובילו תהליכים היסטוריים חשובים בהיסטוריה האנושית רבים מאלה שפנו לארצות הנצרות לא יצאו ב-1492, אלא היו שנמלטו מחצי-האי האיברי, בעיקר מפורטוגל, במאות ה-16 וה-17
מטרתם הייתה לבדל את היהודים מכלל האוכלוסייה בהקצאת שכונות מגורים מיוחדות, קביעת לבוש אופייני, ולעיתים נכפה עליהם אם לגדל זקן או לא עוד בשעתו הטיף אלונסו דה אספינה על הצורך ביסוד אינקוויזיציה לאומית, 33 ובתומאס דה טורקימדה יש לראות ממשיך דרך ותלמיד נאמן

מקובל לסבור שתור הזהב ליהדות ספרד הגיע לקצו בסוף , משנכבשה ספרד בידי ה.

גירוש ספרד ומסלול המגורשים בעולם
בריאל די לה ויגה, ב- 10 בדצמבר 1491, ציוו המלכים, פחות מחודש לכניסתם בתהלוכת נצחון לגרנדה, בצו בן 146 סעיפים כיצד להסדיר את חכירות המסים במישרין ובעקיפין
מגורשי ספרד היסטוריה
הדעת נותנת שבתמיכה זו היתה גם הבעת עמדה חיובית נוספת לצעדים שנקט הכתר בשאלה היהודית
המפץ הגדול
האפיפיור הכליל במסגרת האיסור גם איסורי לבוש כדוגמת מלבושיהם של נוצרים: איסור נוצרים לשרת בבתי מגורים של יהודים; איסור למיניקות נוצריות להיניק יליד יהודים ומוסלמים; ביטול הפריבילגיות שהוענקו, שסתרו את האמור לעיל
עם תחילת ה, כיבושה מחדש של צפון ספרד על ידי ה, החלה התדרדרות במעמדם של היהודים צו זה הוכן בידי חואן די קולומה מי שהכין את צו הגירוש ליהודי ספרד , ונחתם בגרנדה
XV , Roma 1949, pp לאחר מאור טראומתי זה היהודים של הממלכה היו כפופים לחוקי הנצרות

השופט נכנע לאיומי היהודים והסכים לדרישת התובעים, אלא שהכריע שהכלב ייקשר בבית הכנסת וכך ייראו התובעים כמנצחים בתביעתם.

13
גירוש ספרד ומסלול המגורשים בעולם
סדריה של הקהילה הראשה, סרגוסה, נשתבשו; מספר היהודים בה נתמעט, הנהגת הציבור היהודי היתה נתונה בידי פשוטי העם, כדברי המשורר שלמה בונפיד: 'החייטים שופטים והרצענים דיינים'
גירוש ספרד
עצם הכתיבה בשפה העברית שמרה על הרצף התודעתי של העם היהודי ועל הקשר לארץ ישראל
המוריסקוס — גירוש המוסלמים מספרד
בשנת 1488 נתפרסמו ברבים שני כתובים שנשתמרו בכתב-יד וקולמוסם אחד