מוצאי כיפור. סדר מוצאי יום הכיפורים

מעל השיר סמל מגן דוד ובמרכזו המילה "ציון" לפי , יום הכיפורים הוא יום אבל שנועד לכפר על
והחל מחצות היום ניתן להכין את סעודת הערב יש המביאים מקור לכך מתפילת השבת: "וקידשתו מכל הימים" , כמו גם מכך שעונש חמור מעונש חילול יום הכיפורים כרת , ומספר העולים לתורה בשבת גדול מביום הכיפורים שבעה למול שישה

גם בניו יורק ישנה ירידה בפעילות בעיר ביום הכיפורים, עקב ריכוז גבוה של יהודים בעיר.

21
מוצאי יום כיפור
ורבים נוהגים לשיר כרגיל שירי שבת גם בסעודה שלישית
מוצאי יום הכיפורים
יהואש נולד בפולין הקונגרסאית, היגר לארצות הברית, עלה לארץ ישראל אך שב לארצות הברית לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה ושם נפטר
זמן תפילה: כל מועדי תפילות יום הכיפורים המרכזיות בהרצליה
זמני התפילות: ביום שלישי, 8
השיר מציין מנהגים שונים הנהוגים במוצאי יום כיפור חלק מהחוקרים הזכירו את ה המספרת שביום הכיפורים היו הבתולות יוצאות לחולל בכרמים והבחורים היו בוחרים להם נשים מתוכן , והציעו שבעבר הרחוק היה יום הכיפורים יום של ששון ושמחה על טיהור המקדש
ואם לא נטל מים אחרונים לפני השקיעה, יטול ידיו כדיני הנטילה בתשעה באב יום הכיפורים מכונה במקרא "שבת שבתון", ו, ובמשנה מוזכר כאחד מהימים הטובים שהיו לישראל ביחד עם

יום הכיפורים הוא היום היחיד בשנה שבו מתפללים חמש תפילות ולא ארבע כפי שנהוג בכל שבת וחג: מתפללים לפי הסדר , , , , ומוסיפים.

הבדלה במוצאי שבת , מוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים
לאחר קביעת הרמדאן כחודש צום חובה, מוחמד לא ביטל את עשוראא אלא השאירו כאחד הימים הקדושים, שיכול המאמין לצום בו, ומוסלמים רבים מקפידים לצום בו עד היום
מוצאי יום כיפור
עוד רמז נמצא בספרים שביום זה ישראל רוצים להידמות ל לכן הם לובשים בגדי לבן
הבדלה במוצאי שבת , מוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים
במוצאי יום כיפור נוהגים להתחיל בבניית הסוכה בבחינת "יֵלְכוּ מֵחַיִל אֶל חַיִל"
במרכז הגלויה שיר "מוצאי יום כיפור" מאת המשורר והסופר היידי שלמה באומגארטן
מברכים את ברכת הנר לפי שהוא דבר חדש שלא נהנה ממנו ביום הכיפורים, שאסור בהבערה, בשונה משאר החגים שמותרת העברה מאש לאש וכיוצא בזה הוגים רבים דנו בשאלה הגדולה של התשובה, כיצד מעשה החטא שהאדם עשה יכול להתבטל ולהתפוגג כלא היה, אף שהדבר כבר נעשה, ולעיתים אף יש לו תוצאות ורישומים בעולם, אך ברור הוא שרעיון התשובה הוא רעיון יסודי ביהדות, הכרוך עם יום הכיפורים

הנער יוצא עם אביו וחש באוויר אווירה מיוחדת.

8
מיום ששי ועד מוצאי הצום: כל הלכות ט’ באב שחל במוצאי שבת
נאסר עלינו להשתמש במוצרי סיכה של תענוג, ולכן אסור להשתמש בכל מוצרי הבושם והקוסמטיקה
מוצאי יום כיפור
ה, ה וההימנעות ממלאכה, זוכות לאחוזי שמירה מהגבוהים ביותר בקרב היהודים, מבין מצוות היהדות
יום הכיפורים
בניגוד לקראים שאצלם יום כיפור יכול לחול בכל ימות השבוע, ב יום כיפור חל רק ב