אני לדודי ודודי לי. Biblical Versace Unisex Ring Jewish Ring with Hebrew Inscription 14K Gold with Sterling Sterling Silver Unisex Hebrew Engraved Ring Jewelry Necklaces cstbox.cstb.fr

ומה שאתם אומרים לבקשו עמנו ולבנות עמנו, אני לדודי ולא אתם לו, ולא תבנו עמנו, כעניין שנאמר עזרא ד "לא לכם ולנו לבנות בית אלהינו", ואומר "ולכם אין חלק וצדקה וזכרון בירושלם" " "
It comes flawlessly engraved with any Hebrew message you would like, up to 6 words

אפשר להבהל מאיבוד השליטה על המצב, הכרוך בהודעה ש"אני לא מבין" ו"הדברים אינם מסתדרים" אפילו מבחינה אמונית , אך שבירה זו יכולה להוביל למקום גבוה עוד יותר בנפש האדם, מקום המצוי מעל לשכל האנושי, "דעת עליון".

13
אני לדודי
אין מדובר בנוטריקון מקרי בלבד, כי אם בדבר מה עמוק ומהותי, הקשור קשר בל
רק כשאני לדודי
מענים אותך ולא משלמים לך אם זה אכזרי יותר
Biblical Versace Unisex Ring Jewish Ring with Hebrew Inscription 14K Gold with Sterling Sterling Silver Unisex Hebrew Engraved Ring Jewelry Necklaces cstbox.cstb.fr
הספרים שבשמיים פתוחים וישנה כעין ספירת מלאי ובדיקת מאזנים של כל מה שעשינו, רצינו וקיווינו אל מול תוצאות המציאות
כנסת-ישראל משולה לרעיה, והקב"ה הוא הדוד
כאשר מגיע זיווגו של אדם לידי מימוש אומרת הנערה אני לדודי אני מתכוונת

.

12
Biblical Versace Unisex Ring Jewish Ring with Hebrew Inscription 14K Gold with Sterling Sterling Silver Unisex Hebrew Engraved Ring Jewelry Necklaces cstbox.cstb.fr
אני לדודי
השתיקה המשותפת מצביעה על עומק הקשר, שהוא אינו ניתן להסבר כלל
Biblical Versace Unisex Ring Jewish Ring with Hebrew Inscription 14K Gold with Sterling Sterling Silver Unisex Hebrew Engraved Ring Jewelry Necklaces cstbox.cstb.fr
היא הפרעה נפשית כרונית שבה חולה מתלונן על תסמינים גופניים, אשר למעשה מופיעים כתוצאה מבעיות פסיכולוגיות, ולא ניתן לזהות שום בעיה פיזית הגורמת להם