ארס פואטיקה. ארס פואטיקה

סיפור מסגרת - סיפור בתוך סיפור כאשר נחשף ספר השירים בפני הקהל הרחב, בוחנים הקוראים את הספר ב"מנוחה", כלומר ללא התרגשות מיוחדת, אלא בקלות-דעת ואף באדישות מקוממת
רמיזה מקראית מפנה למקרא אירוניה - לגלוג קל ומוסתר אונומטופיאה היא אחד מאמצעי ההמחשה

ויש שתי אופציות: או להילחם בה ולמחוק אותה, או ליצור מתוכה, להמציא אותה מחדש, לגרום לה לקבל היבט שונה, אחר.

28
פרדס הוצאה לאור
קוראים אלה לא יגיבו בשוויון-נפש על השירים, ומן הסתם המשוררת אינה מכוונת כלפיהם את האמירה המרירה שבה היא נועלת את השיר
נתן אלתרמן
התרה - שלב ביצירה, שבו מגיע הסיבוך, שלתוכו נקלעו הגיבורים, או שאותו הם יצרו, לידי פתרון
מילון מושגים
בסופו של יום אם ישימו תמונה שלי ושל מישהי לבנה וישאלו מי הערסית, יצביעו עלי
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט של רועי חסן, בעולם הזה
היא מתוארת לעומק מזוויות שונות בשירת ימי הביניים נהגו ל"קשט" את השירה ה"קישוטים" הם האמצעים האומנותיים החריזה - משוררי ספרד נהגו לחרוז בחרוז מבריח הנועל את כל בתי השיר ליחידה אחת באחת משלוש רמות החרוז: עובר, ראוי ומשובח

אפיון עקיף - הגדרת הדמות באופן עקיף הראיה ע"י סמלים, מוטיבים, ניגודים, אנלוגיות, מטונימיות, התנהגות, מעשים … דוגמות: הוא מיד הושיט לה את ידו המעשה מעיד על הדמות.

ARS POETICA
קונפליקט - התנגשות בין כוחות, שאיפות, רצונות, עקרונות
ערס פואטיקה
המחקר המובא בספר שלפניכם נועד לתרום להקטנת פער זה ולחשוף בפני הקהל הרחב מודלים של שירה המתכוונת לעצמה, בהתבסס על מבחר שירים בערבית הנפרשים על פני שלושה עשורים: משלהי שנות השבעים עד סוף שנות התשעים
מילון מושגים
אי אפשר בכלל היה להיכנס לבית הקפה
סוג השיר "ספר שירי" הוא שיר ארס-פואטי מספר "יודע-כל " - זהו מספר בגוף שלישי
הוא יודע הכל על עולמם הפנימי של גיבוריו, מכיר כל מצב וכל מקום, ויודע מה קרה ומה יקרה בעתיד העברת התנהגות של אריה לאיש כדי להעשיר את המשמעות להמחישה, להעצימה

משוררים שפעלו בנפרד יכלו פחות לבלוט".

ARS POETICA
ביולי 2015, נמנו עדי קיסר, תהילה חכימי ורועי חסן עם הזוכים ב לספרות
ערס פואטיקה
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
ARS POETICA
ההתבטאות נראית תמימה ורצינית, אולם למעשה מכילה לעג כלשהו