בזן מניה. מניית בזן

אדי הנפט עולים במגדל הזיקוק, שהטמפרטורה בו יורדת עם עלייה בגובהו, ונאספים לאחר שהתעבו במפלס המתאים בנובמבר , על פי החלטת , צורף שטח בתי הזיקוק לשטח המוניציפלי של חיפה, ובתי הזיקוק נדרשו לשלם ארנונה לעיר חיפה בשיעור של 45% , וגם לכל הרשויות המקומיות הגובלות בו: הערים 25% ו 15% וכן 15%
מתקנים מודרניים מאפשרים לבזן לייצר מגוון רחב של מוצרי זיקוק נפט לתעשייה, לתחבורה, לחקלאות, לתשתיות ולצריכה ביתית בין העסקאות שבוצעו הייתה מכירת בתי הזיקוק לממשלת ישראל, שהחליפה את שמם ל"בתי זיקוק חיפה"

תעודות סל אלה מרכזות עניין רב ומחזורי המסחר בהם הם מהגדולים בבורסה.

מניית בזן
בשנת החלה הזרמת נפט בצינור, בהתחלה מ ל ומשם ב ובמהלך שנת 1957 הונח קטע נוסף של הקו מבאר שבע ל ומשם הובל הדלק באוניות לחיפה, שם זוקק
אתר הבורסה
מעשית, מדובר בשאלת משקלה הראוי של מניית "", שמהווה כשליש מהמדד ומוגבלת לפחות משליש מהשפעתה האמיתית על ציבור
מדד תל אביב 35
המונח "מדד המעו"ף" מפנה לכאן
גם בהשוואה למדדים אחרים בבורסה בת"א ניתן לראות כי התאוששות מדד ת"א 25 הייתה יוצאת דופן כמו כן, גם בשנת דורג בתי הזיקוק כמפעל המזהם ביותר בישראל בעל ההשפעה הסביבתית הגדולה ביותר, בפעם השלישית ברציפות מתוך שלוש שנים בהן מבוצע הסקר הסביבתי ועל סמך הנתונים של שנת 2015
בית הזיקוק באשדוד יימכר כעסק פעיל, ולאחר מכן יונפק בית הזיקוק בחיפה במלואו לציבור בבורסה בתל אביב ערך המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה בזמן המסחר מדי 15

מחיר השפל של המניה ושינוי הטעמים בשווקים, שמחפשים 'לגלות' מחדש מניות סיקליקליות ברגע שתגיע הבשורה על חיסונים - בהחלט הופכים את המניה לקנייה אטרקטיבית לטווח הארוך".

26
ניתוח מניה
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
אתר הבורסה
בזכות התעניינות זו של המשקיעים במדד נהנות המניות החברות בו מיתרון בסחירות ביחס לשאר המניות בבורסה, נוסף על זה שמקנה להן גודלן
ניתוח מניה
מרווח בזן הממוצע בשני הרבעונים עמד על כ-2
אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, מגיבה לפרסום דו"חות בזן: "התוצאה טובה מאוד ביחס לצפי ולתקופה מאז הוארה לבנייה אחת באור ירוק והאחרת באור כחול, שני הצבעים של סמל החברה, עד לקריסת הלבנייה המזרחית
באותה עת פנה אל על מנת לקיים דיון דחוף בנושא החומרים המסוכנים ב החברה ביצעה תוכנית להריסת הלבניה בלבד, אולם עיריית חיפה דרשה גם הצגת תוכנית לשיקומה

רוב התעודות העוקבות אחר מדד ת"א 35 עושות זאת ביחס של 1:1 עם שער המדד.

ניתוח מניה
משקל כל מניה במדד נקבע לפי שווי החזקות הציבור בה
בתי זיקוק לנפט
בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות
בתי זיקוק לנפט
בדיקה אחרונה ב-25 ביולי 2017