מחיר הדלק ינואר 2021. מחיר הדלק (יולי 2021)

תאריך מרווח השיווק לקילו-ליטר ללא מע"מ פברואר 2021 550 כלומר, זוהי העמלה שמקבלות תחנות הדלק עבור שיווק ואספקת שירותי דלק מסוג בנזין 95 אוקטן לציבור הצרכנים הנהגים
לאחר מכן מתווספים למחירים אלו מס הבלו וגם סל הוצאות השיווק של תחנות הדלק אילת— המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת ללא מע"מ לא יעלה על 4

מחיר זה מוכפל בשער החליפין דולר לשקל וכך נוצר לנו מחיר מתואם בישראל שהוא גם בעצם מחיר שער בית זיקוק.

מחיר הדלק (יולי 2021)
דלקים שהם זפט ומזוט כבד 3
עדכון מחירי הדלק ינואר 2021
מחירי הדלק בישראל הנה כל מחירי הדלק בישראל כולל מע"מ, ובאילת ללא מע"מ
מחיר הדלק (יולי 2021)
יש לציין כי מחירי הדלק בישראל מפוקחים באופן חלקי
אילת - המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת ללא מע"מ לא יעלה על 4 מרווח השיווק בישראל מפוקח על ידי מינהל הדלק של משרד האנרגיה וכן משרד האוצר, והוא מתעדכן אחת לחצי שנה פעמיים בשנה על ידי ועדת המחירים במשרד האוצר שחבריה, נציגים ממשרדים שונים במדינה
במקביל התוספת בעד שירות מלא הועלתה ב-1 אגורות ל-21 אגורות לליטר בנזין חיבור של כולם יוצר את מחיר הדלק ללא מע"מ — מחיר שבו משלמים באילת

מחיר הדלק הוא מחיר מירבי שמותר לגבות מהצרכן כאשר הוא רוכש שירותי דלק לרכב בתחנות הדלק בישראל.

15
מחיר הדלק (יולי 2021)
כלומר, אם המרווח עולה — מחיר הדלק יעלה גם, וגם להיפך, אם המרווח יירד — מחיר הדלק ירד
מרווח השיווק
אם מדובר על חג או שבת, אז הכניסה לתוקף ביום העסקים שמגיע לאחר מכן
מחיר הדלק יולי 2021
המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי כולל מע"מ לא יעלה על 5