אפשר גם אחרת כיתה ז חלק א. אפשר גם אחרת

בתי ספר שהצטרפו לתכנית ההשאלה יוכלו לרכוש את הספרים במהלך השנה בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם, מנהלת אגף ספרים וחומרי למידה, טל' 02-5603534, פקס' 02-5603488, דוא"ל
שלו יצחק שלו ואתי עוזרי 2012 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ב' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי א תעיזי מל"מ מכון ויצמן, רחובות 44 2 ז חרדי שילובים במתמטיקה, חלק ב' מסלול כחול - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2012 2 ז חרדי שילובים במתמטיקה, חלק ג' מסלול ירוק - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי ב

שליחת מייל נכשלה אנא נסה שנית מאוחר יותר טרם הפעלת את חשבונך.

8
الكتب الدراسية
חל איסור להשתמש בספרי לימוד שאינם כלולים ברשימת ספרי הלימוד המאושרים אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מאגף ספרי לימוד
אפשר גם אחרת : מתמטיקה לחטיבת הביניים / [כתיבה ופיתוח
יואל גבע,בני גורן,גבי יקואל,אתי עוזרי ויצחק שלו,אדית כהן ומריאן רוזנפלד
פרטי כותר
כיתה ט - חלק ב לרמות א' ולרמות מוגברות
תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט
תעיזי מל"מ מכון ויצמן, רחובות 2015 2 ח ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה משולבת כיתה ח', חלק א', מסלול כחול - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2015 2 ח ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה משולבת כיתה ח', חלק ב', מסלול ירוק - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי ב כמו כן על המורים להדגיש לתלמידיהם שמחירם הגבוה של הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם ולעודדם להעביר את הספרים מתלמיד לתלמיד באופן פרטי או דרך תכנית ההשאלה או למכרם

כל זאת כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם, וכן כדי לפזר את ההוצאה הכספית של ההורים על פני חודשים נוספים.

Tiktek
הפתרונות גם כתובים וגם מועברים בוידיאו
אפשר גם אחרת
ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים ייכללו ברשימת הספרים, אולם התלמידים לא יתבקשו לרכוש אותם מראש
אפשר גם אחרת
ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ל
את התשובות תמצאו באתר KIBINIMATIKA כיתה ט - חלק א לרמות א' ולרמות מוגברות
שלו יצחק שלו ואתי עוזרי 2015 2 ח ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי ר יקואל משבצת 2012 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול ירוק - חלק ב' - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי ר

חובתם של כל המורים לטפח אצל התלמידים את ההכרה כי ספר לימוד הוא מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם וכי עליהם לנהוג זהירות וכבוד בכל הספרים ובמיוחד בספרי קודש.

פרטי כותר
תעיזי מל"מ מכון ויצמן, רחובות 2015 2 ז ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול ירוק - חלק ג' - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי ב
אפשר גם אחרת, כיתה ז', חלק א'
הגישה לפתרונות והצפייה בכל התשובות לשאלות חפשית ואינה מצריכה הרשמה או תשלום כלשהו
פרטי כותר
בן בסט מתמטיקה בראיה אחרת 2017 1 ט ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה לכיתה ט', חלק א' - רמות א',ב' תקן בסיסי ר