توصل بالسلامه. ترجع بسلامه حبيبي , ادعو ان يرجع احبتي بالسلامة من السفر

I'd like to know what is said in different dialects when someone is going away on a trip
I look forward to hearing different answers and learning about different dialects

.

دعاء للمسافر توصل بالسلامه
All Dialects: Bon Voyage
All Dialects: Bon Voyage

.

12
توصل بالسلامه يالمسافر
دعاء للمسافر توصل بالسلامه
دعاء للمسافر توصل بالسلامه