פרחי המדע. בית הספר ''פרחי המדע'' הגיע לשלב הגמר בתחרות בנייה ירוקה 2019

חשוב לנו למנף אותם כדי לשנות את מרחב הלמידה של התלמידים ואת מרחב העבודה של המורים הלמידה בבית הספר בבנייה ירוקה, משמעה, צמצום החשיפה של התלמידים למזהמים שמקורם במבנה, הגדלת האור והאוורור הטבעיים ושיפור חווית השהייה הממושכת במבנה בית הספר, זאת לצד חשיפה לתכנים סביבתיים וחברתיים מתקדמים
החינוך לקיימות ומחויבות כלפי הסביבהבה אנו חיים הינו אחד מהערכים המרכזיים שמשרד החינוך פועל לקדם ולהטמיע בקרב תלמידי המערכת במהלך הסיורים שלנו ברחבי הארץ, אנו רואים שבבתי ספר רבים צומחות יוזמות מקומיות נפלאות

הדרישה שהוצבה בפניהם לייצר חיבור בין ההיבטים הפדגוגים להיבטים הפיזיים מובילה לחשיבה יצירתית, להתנהלות מערכתית רב תחומית ולהעמקה בהיבטים המדעיים של הבנייה.

בית הספר ''פרחי המדע'' הגיע לשלב הגמר בתחרות בנייה ירוקה 2019
בית הספר ''פרחי המדע'' הגיע לשלב הגמר בתחרות בנייה ירוקה 2019
הפרויקטים הסופיים יוגשו בפני צוות שיפוט שיורכב מנציגי משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה אשר יבחן אותם בהתאם לערכים הסביבתיים והחינוכיים שהם מקדמים וההלימה שלהם לתפיסה הפדגוגית והחינוכית הפועלת בבית הספר
בית הספר ''פרחי המדע'' הגיע לשלב הגמר בתחרות בנייה ירוקה 2019
מבחינה חינוכית, התלמידים הלומדים בסביבה מחנכת ירוקה נחשפים לתכני קיימות מגוונים ומהווים את דור העתיד אשר יצעיד את התחום קדימה
היישום בפועל של עקרונות הבנייה הירוקה בבתי הספר מספק את התשתית הראויה להפיכת סביבת הלימודים לבריאה ולאיכותית יותר ולא רק אלא גם לעודד חשיבה פורצת דרך, ששמה בקדמתה את המדע
היישום בפועל של עקרונות הבנייה הירוקהבבתי הספר מהווה נדבך חשוב ונוסף בהקשר זה המספק את התשתית להפיכת סביבת הלימודים לבריאה ולאיכותית יותר ההכרזה על הזוכים תערך בחודש ספטמבר 2019 ובמסגרתה יעניקו תעודת הוקרה לכל בתי הספר המשתתפים בתחרות על העבודה לקידום מרחבים בית ספרים ירוקים

הלמידה בבית הספר בבנייה ירוקה משמעה צמצום החשיפה של התלמידים למזהמים שמקורם במבנה, הגדלת האור והאוורור הטבעיים ושיפור חווית השהייה הממושכת במבנה בית הספר, זאת לצד חשיפה לתכנים סביבתיים וחברתיים מתקדמים.

בית הספר ''פרחי המדע'' הגיע לשלב הגמר בתחרות בנייה ירוקה 2019
בתי הספר שהעפילו לשלב הגמר יזכו בחודשים הקרובים לליווי צמוד של צוות מנטורים ייחודי שילווה אותם מבחינה מקצועית
בית הספר ''פרחי המדע'' הגיע לשלב הגמר בתחרות בנייה ירוקה 2019
לצד התכניות שמקדם המטה חשוב לנו לקדם גם יוזמות מהשדה החינוכי
בית הספר ''פרחי המדע'' הגיע לשלב הגמר בתחרות בנייה ירוקה 2019
הידע, הניסיון והיצירתיות של המנהלים והמורים מייצרים מגוון גדול של רעיונות חדשניים