פיתוח תמונות כפר סבא. הדפסת תמונות בכפר סבא

הקרבה לעיר הערבית השכנה השפיעה על כפר סבא לטוב ולרע משהתברר כי אדמותיה מתאימות לגידול הפך ענף ההדרים לענף הראשי שהחליף את השקדים, והחלה תנופת פיתוח
הבתים הושכרו ל שהגיעו באמצע 1946 ובהם כאלו שהגיעו ממקום גירושם ב

ב מ- מסומן כפר סאבא 2.

18
הדפסת תמונות בכפר סבא
אבי המשפחה, סברי אבו סניינה, רכש את הקרקע עליה הוקמה השכונה בשנת 1936
הגלריה לאמנות ישראלית מסגור תמונות
החינוך בכפר־סבא היה ידוע במשך שנים רבות באיכותו ובאחוז הגבוה של המסיימים לימודי בהצלחה
הדפסת תמונות בכפר סבא
לשכונה הונח על ידי ביולי 1951
מעט לפני נכבשו כפרים אלה על ידי ב, וביום קום המדינה, ה' באייר תש"ח , היה כל השטח שממערב לקלקיליה בידי "ההגנה" של במשך שנת היה 11,963 ש"ח ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח
בתוך: , , כרך שני, פרק ק, עמ' 1055—1068 תותחים ירדניים הפגיזו את השכונות קפלן ויוספטל, מטוסים ירדנים תקפו את מפעל "אלבר" ובהפצצה נהרגו ארבעה מעובדיו

ביניהם מקימי רמת הכובש, , , , , , , ו.

20
הדפסת תמונות בכפר סבא
עם־זאת, עדיין היו בסוף שנות השישים בעיר אלפי דונמים של פרדסים כולל במרכז העיר ושטחים לגידול ירקות
הדפסת תמונות בכפר סבא
לעומת זאת, ב, סבלה כפר סבא מכמה שבהם נרצחו חמישה תושבים
הדפסת תמונות בכפר סבא
סורקיס שכיהן כראש מועצה וכראש העירייה הראשון של כפר־סבא