ביטוח לאומי העלאת מסמכים. הגשת תביעות וטפסים און

בצירוף מכתבים רפואיים של שני בני הזוג הפסקת זכאות זמנית לזכאים שגילם נמוך מ- 80 בעלי חוק סיעוד עם זכאות זמנית, קשישים שמקבלים חוק סיעוד לפרקי זמן קצרים צריכים לפנות לסניף הביטוח הלאומי שבאזור מגוריהם ולבקש בדיקה חוזרת להערכה מחדש
מחלקות הקצבאות שבו אפשר לשלוח מסמכים עבור כל הגמלאות - בהמשך יש לבחור את הנושא המבוקש, כמו אבטלה, דמי לידה וכד', ולהקיש את פרטי הזיהוי של המבוטח שעבורו רוצים לשלוח את המסמכים באתר זה תמצאו את טפסי הביטוח הלאומי, שבאמצעותם תוכלו להגיש תביעה לקצבה ולטפל בעניין דמי הביטוח

כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

15
העלאת מסמכים
שימו לב- אין לשלוח לנו מסמכים בדואר! על מנת לקבל פירוט על כל מסמך, תוכלו ללחוץ עליו
טפסים
העו"ס של חברת הסיעוד תעביר גם היא דו"ח סוציאלי לרווחה 4
טפסים
לאחר סיום העלאת המסמכים תתבקשו ללחוץ על הכפתור "סיימתי להעלות את כל הקבצים"
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד החל מחודש ינואר 2014 מקבל קצבת סיעוד, המעסיק עובד זר באמצעות חברת כוח אדם, יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר בהתקיים כל התנאים האלה: - המעסיק פתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר גם אם בפועל הוא פטור על פי כללים אלו מדיווח ותשלום סוגי הקבצים שניתן להעלות : JPEG, JPG, TIFF, TIF, PNG, BMP, PDF
בעקבות עדכון האתר שליחת מסמכים מתבצעת אך ורק דרך מערכת העלאת המסמכים לאתר ומטעם הביטוח הלאומי נאמר בתגובה כי אם ידעו שמדובר באי הבנה או טעות, יפעילו את שיקול הדעת

שימו לב, במידה ובקטגוריה ובסוג המסמך מסמנים שמדובר בטופס תביעה שניתן להגיש ב"הגשת טפסים מקוונים" — המערכת לא תאפשר לשלוח את המסמך ותתקבל הודעה לשלוח את המסמך באמצעות "הגשת טפסים מקוונים".

ביטוח לאומי
מדובר במקרים בהם מעסיק לא שילם דמי ביטוח לאומי עבור עובד או עובדים שלו והעובד נפגע וזכאי לגמלה
טפסים
אל דאגה - תוכלו להמשיך להעלות מסמכים נוספים בהמשך במידת הצורך
שליחת מסמכים לביטוח לאומי
במקרים בהם העובד יגיש תביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת הבסיס לגמלה, יתבקשו המעסיק והעובד להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית
החל מהחודש השלישי על העובד לשלם בעצמו את הביטוח הלאומי עליכם לצרף את כל המסמכים הנדרשים על פי רשימת המסמכים המופיעה
במקרים בהם העובד יגיש תביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת הבסיס לגמלה, יתבקשו המעסיק והעובד להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית העלאת זכאות לבני 90 ומעלה מהרמה הבינונית לרמה הגבוהה לאור ההכרה בצרכים המיוחדים של זכאי גמלת סיעוד בני 90 ומעלה, הוחלט להעניק לכל הזכאים לגמלת סיעוד ברמה הבינונית 75% או 150% תוספת שעות כך שזכאותם תעלה לזכאות ברמה הגבוהה 84% או 168% בהתאמה באופן אוטומטי, בהגיעם לגיל 90

העו"ס תלך לביטוח לאומי ותגיש דו"ח סוציאלי לועדה 3.

3
שליחת מסמכים לביטוח לאומי
ל אחר הקשת פרטי הזיהוי, ניתן להוסיף הערה לפקיד לא חובה , לשנות את הסניף המטפל כברירת מחדל יופיע הסניף המטפל באזור ה מגורים של המבוטח , ולבחור את הקטגוריה וסוג המסמך
עדכונים ביטוח לאומי
שימו לב, התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת
שליחת מסמכים לביטוח לאומי
ביטוח לאומי הודיע כי ניצולי שואה המקבלים רנטה מהאוצר זכאים לקצבת סיעוד מלאה במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי והחל מיום 1