שמעון גרשון. שמעון גרשון

Although Gershon is a high-level footballer he began a musical career beginning with the publishing of his first album with his model wife Mali Levi and his brother Sabi Gershon
תפיסתו של הרב שג"ר מדגישה את הפן הרוחני-האינדיבידואלי של החיים בישראל, ולא רק את הפן הלאומי שלהם בעקבות התלכדותה של קבוצת תלמידים סביבו ומתחים פנימיים פרש מן הישיבה

ב- הודיע על פרישה ממשחק פעיל בעקבות בעיות ב.

14
Shimon Gershon
Unfortunately, Gershon's own goal in the return leg of the quarterfinal matchup against brought Milan the 2—1 aggregate victory
שמעון גרשון
For nearly 10 years, Gershon was the of the team
Shimon Gershon
בשנת יצא סרטו של הרב , "לרדוף אחרי הצל", העוסק בדמותו של הרב שג"ר
הוא ראה צורך בכך שבני תורה ישתלבו בתחומים רבים, ולאו דווקא בצבא או בתפקידים מנהליים He played his first game for the first team in the 1995—1996 season against
בשנת תש"ן ייסד פרופ' את בית המדרש של ומינה אותו לראש בית המדרש יחד עם הרב הוא רואה זאת כחלק מהתקדמות ומשכלול הכלים הדתיים לאור התגמשותם שבירת הכלים , כפי שמתואר בספרו כלים שבורים

הדבר גרם לו לעזוב את הישיבה לצורך טיפולים.

4
שמעון גרשון
לשיטתו של שג"ר, האופטימיות היא כניעה ובריחה מקבלת החיים כפי שהם
Shimon Gershon
לאחר שהחלים מפציעתו חזר ללימודים
שמעון גרשון רוזנברג
בערב שנערך לרפואתו ב-21 במאי 2007, הוכרז על הקמת מכון להוצאת כתביו לאור