נושא נשוא מושא. תחביר : המושאים

במשפטים פועליים הפועל הוא הנשוא כי אפשר להשמיט את המילה, כלומר אפשר לומר "הקורנפלקס נאכל"
ארבעים השודדים המילה "שודדי" היא וכל יתר המילים הן לוואים ל"שודדים" מושאים כל מה שמשלים פועל ואינו תיאור הוא מושא

טלפון 03-6200622 , This site is optimized for Chrome latest major version and Edge 42 or higher.

27
לשון/תחביר ושחבור/מציאת נושא ונשוא בארבעה סוגי משפטים
תחביר : נושא ונשוא
לעומת זאת, בתיאורים מילת היחס אינה מוצרכת, כלומר ניתן להחליפה במילת יחס אחרת
The Center for Educational Technology
ניתן לחלק את הנשוא המורחב לשלוש קבוצות: הנושא הנושא הוא שם עצם או כינוי
יש להשתמש בדפדפן אחר או לשדרג לדפדפן חדש כדי להיכנס לאתר שיעורי הבית- אותם רשמה המורה על הלוח
יש להבחין בין " פרט ל" המהווה חלק כולל לבין "בפרט" שהיא תמורה מצמצמת מושא עקיף: מושא עקיף קשור לשם הפועל באמצעות יתר מילות היחס כגון ל, מ, ב, וכו'

אך לעיתים יש מצב, במיוחד ב, שבהם באחד מהמשפטים המשניים חסר הנושא או הנשוא, והמשפט בכל זאת שלם.

6
נשוא
כך, הצירוף "אסור לעשן" הוא משפט בפני עצמו ומנותח כך: "אסור" - נשוא, "לעשן" - נושא, וזאת משום שיש להפכו קודם ל"העישון אסור"
נושא (תחביר)
התמורה המשייכת היא גלגול של הנשוא המשייך: כך למשל, המשפט "יוסי ואורי, השכנים שלי, לומדים באותה כיתה" הוא צירוף של המשפט לעיל והמשפט "יוסי ואורי לומדים באותה כיתה"
לשון/תחביר ושחבור/מציאת נושא ונשוא בארבעה סוגי משפטים
מילת היחס בראש המושא היא מוצרכת: הפועל "צריך" אותה, היא חלק מילוני של הפועל
סוגי הלוואים הלוואים יכולים להיות: כמתים מילים המציינות כמות, מספר , סומכים במבנה סמיכות , תארים, כינויי רמז, כינויי שייכות, צירופי יחס החלק המורחב נקרא "פסוקית" או "משפט טפל", ושאר המשפט נקרא "החלק העיקרי" או "משפט עיקרי"
אם למשלים הפועל אין משמעות של תיאור כלשהו, סימן שהוא מושא לעיתים, מאפיינים אלו אינם עולים בקנה אחד

סוגי מושאים אין צורך לדעת את סוגי המושאים אלא להכירם בכדי להקל על זיהוי המושא במהירות.

12
תחביר עברי
בנוסף, נהוג לנתח מסוימים כנשוא מורחב
נושא (תחביר)
לעיתים משמש הנושא הסתמי לציון נושא אימפרסונלי נושא לא-אישי , אשר מתייחס למבצע פעולה אנושי, אך לא מוגדר: גנבו לי את המכונית אומרים שיירד גשם
לשון/תחביר ושחבור/מציאת נושא ונשוא בארבעה סוגי משפטים
החלק שהועבר לראש המשפט נקרא " חלק ייחוד", וגוף המשפט מתייחס אליו באמצעות מילת יחס מוטית, כינוי מושא או כינוי קניין, הנקראים " כינוי מוסב"