רווח גולמי. שולי רווח גולמי: מה זה, חישוב, דוגמאות

השלב הראשון בדוח רווח והפסד הוא חישוב הרווח הגולמי, עליו נפרט בהמשך בעלי עסקים קטנים תמיד מחפשים לשפר את שולי הרווח הגולמי שלהם
הוא משקף את הפעילות הכלכלית בתקופה אליה מתייחס הדוח מצד שני, ענפי הבריאות והבנקאות נהנים מרווחים גדולים בהרבה

זאת, מכיוון שברמה המהותית של התפקיד של חישוב הרווח הגולמי, עלויות שינוע הן בהחלט רלוונטיות.

מילון מורפיקס
רווח תפעולי מחושב כך: הרווח הגולמי פחות "הוצאות נוספות", כגון הוצאות שיווק, משכורות של אנשי הנהלה, מחקר ופיתוח, הוצאות תקורה ועוד
מילון מורפיקס
באופן כללי, שולי הרווח הגולמי של החברה צריכים להיות יציבים, אלא אם כן חלים שינויים במודל העסקי של החברה
רווח (חשבונאות)
הסיבה לכך, שמשקיעים מוכנים לשלם עבור המניה על-פי מכפילים כה גבוהים, תוסבר באמצעות הדוגמה הבאה, המתייחסת לחברה שצומחת בקצב מהיר ושהרווח השנתי בה אמור לגדול בכ-30% בשנה
סיכום כל חברה עסקית צריכה לחשב את הרווח הגולמי שלה כדי לקבל אומדן גס של הרווח שהרוויח במהלך השנה הכספית שולי הרווח הגולמי, המחושב כרווח גולמי חלקי ההכנסות, מאפשר לאנליסטים להשוות בין מודלים עסקיים למתחרים, עם מדד ניתן לכימות
נקודת האיזון מחושבת באופן הבא — הוצאות קבועות חלקי רווח גולמי-כלכלי עם זאת, ניתן "להעמיס" בקטגוריה של עלות המכר הוצאות נוספות, כגון עלויות חשמל וארנונה במפעל, ולעיתים רחוקות יותר גם עלויות שיווקיות

לאחר שידוע לנו כבר הרווח הגולמי, מתוכו מחושב הרווח התפעולי.

28
רווח (חשבונאות)
מרווח הרווח הגולמי מועיל גם בהשוואה בין שתי חברות או בהשוואה בין ביצועי החברה בעבר ובהווה
רווח (חשבונאות)
כדי לפצות על ההפסד ברווח הגולמי, המתחרה תנסה לקזז אותו על ידי הכפלת מחיר המוצר שלו
רווח גולמי