משרד החינוך הצהרת בריאות. התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון (זכות)

זה חלק ממכלול של פעולות שאנו עושים על מנת להשיב את השגרה ככל שניתן״ אם המוסד החינוכי הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן
התוקף החל מ: 01 באפריל 2008 ב מדי תחילת שנה תינתן הדרכה לכלל אנשי צוות המוסד החינוכי וצוות העובדים בצהרון, שתאפשר להם להכיר את התופעה ואת דרכי המניעה, ולתת מענה למצבים של חשיפה לאלרגן

הוראה זו מנחה את מוסדות החינוך — גני הילדים ובתי הספר — כיצד לנהוג בנושא הצהרת הורים על בריאות ילדם, כיצד להיערך למקרים של לקויות בריאות בשגרת יום הלימודים, כיצד לנהוג במידע וכיצד לשמר אותו ולהגן עליו.

3
משרד החינוך: תלמידים מעל גיל 16 ימלאו בעצמם הצהרות בריאות
מהלך זה מתווסף, לשורה של מהלכים מקוונים שמוביל המשרד במהלך החודשיים האחרונים, בהם אולפני השידור הלאומיים, הגדלת מרחבי השמע לחברה החרדית, כיתות וירטואלית והמשך פיתוח של מערכי לימוד מקוונים
התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון (זכות)
להלן רשימת תוכנות הניהול: ——— 1
הצהרת בריאות יומית גם דיגיטלית
תנאים אלה חלים גם על עובדי ההוראה
במקרה ש ההורים יציינו ש ילדם סובל ממחלה חריפה
הנוהל יאפשר לחתום דיגיטלית תוך הבטחת הפרטיות של התלמידים השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד

גם עובדי ההוראה יוכלו לבצע את הצהרה באמצעות המערכת המקוונת.

תלמידים מכיתה י׳ ימלאו בעצמם הצהרות בריאות: הנחיות הקורונה המעודכנות
הכניסה לטופס המקוון תעשה באמצעות אחת מ- 18 תוכנות הניהול של בית הספר, שאושרו זה מכבר על ידי משרד החינוך הרשימה מופיעה פה מטה
תלמידים מכיתה י׳ ימלאו בעצמם הצהרות בריאות: הנחיות הקורונה המעודכנות
שנת הלימודים תשפ"א תחל מחר שלישי באי-ודאות עם כ-2
תלמידים מכיתה י׳ ימלאו בעצמם הצהרות בריאות: הנחיות הקורונה המעודכנות
טופסי הצהרת הבריאות יתויקו בתיק מיוחד לשנת הלימודים ויוחזקו במקום נגיש כדי שהמידע בהם יהיה זמין לכשיידרש
היערכות לקויה עלולה לסכן את חיי הילדים ולפגוע בבריאותם יש לציין באופן בולט בשטח המוסד, באזור הפעילות ומחוצה לו שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו לשטח המוסד ולאזור הפעילות
המידע שההורים מעבירים באמצעות טופס ההצהרה לעובדי ההוראה במוסדות החינוך וכן לצוותי הבריאות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד חיוני לשם היערכות המוסד החינוכי בשגרת יום הלימודים ובפעילות החוץ-מוסדית חוזרים קודמים בנושאים קשורים 1

ללא מידע חיוני זה לא יוכל המוסד החינוכי להיערך בהתאם למגבלות הבריאות השונות.

5
התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון (זכות)
משוב — מיידיות שקיפות ובקרה בע"מ 10
עם הצהרת בריאות ומסכה לפנים
בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות ג
משרד החינוך: תלמידים מעל גיל 16 ימלאו בעצמם הצהרות בריאות
למרות מתווה משדר החינוך, כ-90% מכיתות ה'-ו ילמדו לפחות שלושה ימים בשבוע