טופס בידוד. החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)

אם לא היו ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ימי ההיעדרות נוכו משכרו כלומר, הוא לא קיבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו שימו לב, בקשות לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר 2020 עד ינואר 2021, ניתן להגיש עד 13
עובד שנדרש להימצא ב לפני ה-29 באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף

תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אותה מדינה אם סיבת הבידוד היא חזרה מחו"ל , החליפו את אישור המחלה הרגיל.

הקלות בבידוד או ביטולו
הודעה לציבור נגיף הקורונה 5
הקלות בבידוד או ביטולו
מי יוכל להגיש את הבקשה לתשלום? אינם מקבלים פיצוי על הפסדי ההכנסה שנגרמים להם בשל הצורך לשהות בבידוד
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
לשם כך הקים המשרד זאת בהתאם לצו בריאות העם-כל מי שחזר מסין ב-14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה, נדרש לשהות בבידוד בית עד לתום 14 ימים מיציאתו מסין או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך
בכל שאלה בנושא ההזדהות יש לפנות למוקד הממשלתי שמספרו 1299, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 19:00 הדיווח של נתוני השכר יהיה בהתאם לשכר של חודש תחילת הבידוד
כמו כן, את הבקשה יש להגיש אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף

מעסיק יהיה זכאי להחזר דמי בידוד עבור עובד ששהה בבידוד עקב חזרתו מחו"ל רק אם הנסיעה לחו"ל היתה מטעם המעסיק או שהעובד הוא שיצא מישראל לארץ מוצאו לאחר ה- 29.

27
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
אופן הדיווח על הבידוד: כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים- יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד אין לפצל חודשים , ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
מייצג שלא מ חובר למערכת ייצוג לקוחות יכול להגיש בקשה לייפוי כוח , ולשלוח לסניף שבו מתנהל התיק של המעסיק
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
לצורך קבלת מספר מזהה על העובד למלא ולהעבירו לאחד מסניפי הביטוח הלאומי או להעביר את הטופס באמצעות
ההזדהות במשרד הבריאות לעובד זר היא על-ידי מספר דרכון ושם המדינה, וההזדהות של עובד פלסטיני המועסק בישראל על-ידי מספר הזהות הפלסטיני הקובץ יכיל את כלל העובדים שעבורם הוא מבקש את התשלום ואת הנתונים הנדרשים
לסרטון הדרכה להתחברות למערכת ההזדהות הממשלתית ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עברתם את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד

לדוגמה: אם העובד היה בבידוד מ-27.

החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
אם תקופת הבידוד חצתה חודשים, החישוב של ערך יום הבידוד יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
ניתן להגיש עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר