מלחמת יום העצמאות. גוש עציון במלחמת העצמאות

המערכה הקשה נמשכה כ-20 חודשים עם הפוגות מעת לעת נוף כפר עציון "מערכת גוש-עציון — זה האפוס הגדול נורא-ההוד של מלחמת היהודים
על חלק משטחה המיועד השתלטה ישראל, את החלק ההררי של יהודה ושומרון 'הגדה המערבית' סיפחה ממלכת ירדן, ועל החלק הדרומי מערבי של שפלת יהודה השתלטה בעקבות זאת התחולל ב-22-21 באפריל 1948 קרב שסיים מערכה בת כחמישה חודשים בין היהודים לערבים

בעיתונות התקופה שימשו שלושת השמות בערבוביה.

9
מלחמת העצמאות
הירדנים הציעו חילופי שטחים בירושלים, כדי לפתור את בעיית ניתוקה של מהאזור הערבי וניתוקה של הדרך ל מהאזור היהודי, אך השטחים שהציעו להחלפה היו כולם בידי ישראל
הסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות
חלק גדול מאותה התארגנות התמקד בחיזוק הכוח הצבאי של היישוב, על בסיס ההנחה, שמיד לאחר עזיבת הבריטים צפויה פלישה של צבאות מדינות ערב השכנות לשטח א"י
יום הזיכרון: הסיבות לפרוץ כל המלחמות
כמו כן נעצרו כ-200 מאנשי אצ"ל שוחררו ברובם לאחר מספר שבועות , וחלק מבכירי הארגון נעצרו עד סוף אוגוסט
יום העצמאות חל בזמן במהלכה נוהגים בימינו , ולפעמים חלה בו אחת מ מבחינות רבות, נזרעו במלחמת העצמאות הזרעים הראשונים למלחמה הבאה מלחמת ששת הימים יוני 1967 , משום שהפלסטינים שאפו לחזור למולדתם ומדינות ערב לא יכלו לקבל את התבוסה הצורפת שספגו במלחמה וכל כן ציפו ליום הנקמה במדינת ישראל
כתוצאה מקרב זה כבשה ההגנה את העיר חיפה עד בנובמבר 1955 התכנסה הוועדה באזור המפורז ב הסכמי שביתת הנשק שנחתמו בין לשכנותיה בעקבות הם הסיום הרשמי של מלחמה זו

מונה בנובמבר 1948 למפקד הראשון של חיל הים.

חטיבת הראל
כיוון שהיו שרויים במחתרת עמוקה יותר, אפשרויות האימון של אלה היו מצומצמות עוד יותר מאשר של חברי 'ההגנה'
חטיבת הראל
הסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות
מנהג לקרוא בתורה ביום העצמאות: ב קוראים בפרשיית "" העוסקת בשיבת עם ישראל לארצו לאחר , ומפטירים בברכה ב "קוּמִי אוֹרִי" , וב קוראים את עליית ראשון של , ומפטירים ב "הִנְנִי מוֹשִׁיעַ אֶת עַמִּי"