מבחן המרשמלו. דחיית סיפוקים

דחיית סיפוקים היא היכולת להמתין במטרה להשיג דבר מה הניסוי נערך על ידי ב ונידון בעבודתו הידועה של
גורסים כי אנשים בעלי שליטה עצמית נמוכה סובלים מ" רופסים" ניסוי המרשמלו הוא ידוע הבודק את העקרון

Predicting adolescent cognitive and self-regulatory competencies from preschool delay of gratification: Identifying diagnostic conditions.

דחיית סיפוקים
ב נבדקה קבוצה של בני ארבע בניסוי
דחיית סיפוקים
על פי התאוריה, ה היא עקרון העונג, ה הוא עקרון ה, והאגו הוא עקרון ה
דחיית סיפוקים
Fetal alcohol syndrome: Developmental characteristics and directions for further research
לכל אחד מהם ניתן כשהובטח להם שיקבלו מרשמלו נוסף, רק אם יוכלו להמתין 20 דקות לפני שיאכלו את הראשון חוקרים מצאו ש עם מסוגלים פחות לדחות סיפוקים
גילה שהתכונה היא מרכיב חשוב ב Developmental Psychology, 26 6 , 978—986

תפקיד האגו לספק את צורכי האיד ועם זאת לכבד את צרכיו של הזולת.

24
דחיית סיפוקים
חלק מהילדים לא היו מסוגלים להמתין וחלק כן
דחיית סיפוקים
דחיית סיפוקים
לאחר מכן עקבו החוקרים אחר הילדים עד גיל ה ומצאו שבעלי היכולת להמתין היו סתגלניים יותר ואחראיים יותר על פי סקר ו