פילוח תמיכות משרד החינוך. פילוח תמיכות משרד החינוך

ובמקביל ב, אשר פוצל מ החלטה זו ניתן לפרש על רקע כישלון פרויקט ה"התנחלות בלבבות" שליווה את מפעל ההתנחלויות מימיו הראשונים
עוד עולה מהניתוח התקציבי כי תלמידים בהתנחלויות זוכים באופן עקבי לתקציבים גבוהים יותר לעומת תלמידים בכל אזור אחר בארץ, כולל הנגב והגליל

בדומה לגרעינים התורניים ולישיבות ההסדר - גם העמותות משמשות כסניפים בלתי-רשמיים של המפלגה שמפיצים את מסריה הפוליטיים ומסייעים לה ארגונית.

10
מערכת פילוח תמיכות
לתשומת ליבכם, פורטל מוסדות חינוך טופס פילוח תמיכות במסגרת סל השירותים המוקצה לתלמיד שנקבעה זכאותו בוועדת זכאות ואפיון, תהליך הגשה לועדה והסברים נוספים
משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
מהלך הדיון, בהשתתפות התלמיד והוריו, וההחלטות שיתקבלו יתועדו בפרוטוקול דיון בצוות רב-מקצועי לקביעת הרכב סל שירותים מצ"ב ויוקלדו במערכת פילוח תמיכות המיועדת לכך
מולד
יום הסביבה 2018: נושאים "חמים" על סדר היום הסביבתי העולמי כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי מועד הפרסום: 05-06-2018 ייצוג נשים באקדמיה - ריכוז נתונים כתיבה: מיכל לרר, עדו אבגר מועד הפרסום: 04-06-2018 תיאור מנגנונים להפחתת גמלאות בשל הכנסה כתיבה: ענת ירון מועד הפרסום: 03-06-2018 מידע בנושא 'בינה מלאכותית' כתיבה: רועי גולדשמידט מועד הפרסום: 03-06-2018 נתונים על העיר ירושלים בהשוואה לערים הגדולות בארץ כתיבה: לירן קוסמן, תמיר אגמון מועד הפרסום: 13-05-2018 היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות כתיבה: עדו אבגר מועד הפרסום: 07-05-2018 מרכזי לידה: מבט משווה כתיבה: שלי מזרחי סימון, אהוד בקר 28-03-2018 דיכאון בקרב נשים בתקופה שסביב הלידה כתיבה: רוני בלנק מועד הפרסום: 14-03-2018 משק המים בישראל — סוגיות מרכזיות כתיבה: עדו אבגר 25-02-2018 התחבורה הציבורית בישראל חומר רקע, מוגש לוועדת הכלכלה לקראת 'ישראל עומדת': סדרת דיונים בנושא קידום התחבורה הציבורית כתיבה: אהוד בקר מועד הפרסום: 29-01-2018 נתונים על התחזקות השקל ועל יצוא הסחורות והשירותים כתיבה: ויקטור פתאל מועד הפרסום: 16-01-2018 מסמך זה הוכן לקראת דיון ב-17 בינואר 2018 בוועדת כספים בנושא 'הצגת מסקנות הצוות לחיזוק כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית'
למשל, כבר בגיל הגן הן משלבות בפעילויות מסרים פוליטיים שנויים במחלוקת, כמו חשיבות בניית בית המקדש השלישי לאחר מכן נתמקד בהצגת מחקרים עליהם מתבסס דוח שפרסם המכון הלאומי לסרטן של ארצות הברית בשיתוף ארגון הבריאות העולמי בתחילת 2017 ובחן, בין השאר, את יעילותם של אמצעי מדיניות שונים להגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק
מסמך עדכון היחידות הממשלתיות הארציות הממוקמות מחוץ לירושלים כתיבה: אילה אליהו 31-07-2016, מועדי הפרסום: 25-07-2017 המסמך מציג תמונת מצב עדכנית של יישום החלטות הממשלה בדבר העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים עד לחודש מאי 2019

נתונים על מועסקים ערבים בערים מעורבות כתיבה: אורי טל-ספירו מועד הפרסום: 29-06-2017 כלים פרלמנטריים לפיקוח - סקירה משווה כתיבה: מועד הפרסום: 14-05-2017 להלן הנקודות המרכזיות שעולות במחקר משווה של 88 פרלמנטים אודות 'כלים לפיקוח פרלמנטרי' שפרסם האיגוד הבין-פרלמנטרי Inter Parliamentary Union בשנת 2007.

18
����� �������
פילוח תמיכות משרד החינוך
תמיכה בהורים והדרכתם —מענים ממשלתיים כתיבה: מריה רבינוביץ' מועדי הפרסום: 12-11-2017 מסמך זה
מערכת פילוח תמיכות
היערכות ומוכנות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן מועד הפרסום: 03-05-2017 מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת דוד אמסלם, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועניינו היערכות הרשויות המקומיות לרעידת אדמה
עוסק בתוכניות לחיזוק התא המשפחתי במספר מדינות בעולם
הסקירה תעסוק בנושאים האלה: מכסות דחיית הגיוס לחניכי המכינות; נתוני הגיוס והשירות של בוגרי המכינות; תקצוב המכינות; האתגרים שהמכינות מתמודדות עמם; תוכניות קדם-צבאיות חצי-שנתיות

לקראת ציון "יום הנגב" בכנסת, והוא עוסק בסוגיות שונות הקשורות בהסדרת נושא הקרקעות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.

1
מולד
משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
מחלת האפילפסיה בישראל - נתונים ושירותי בריאות כתיבה: אוריאנה אלמסי מועד הפרסום: 05-03-2017 נתונים על עוני בקרב עולים כתיבה: אילה אליהו מועד הפרסום: 19-02-2017 אינטרנט ושירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים כתיבה: רועי גולדשמידט מועד הפרסום: 12-02-2017 ניתוח שיעורי ההנחה לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן כתיבה: איתמר מילרד מועד הפרסום: 12-02-2017 נתונים על ייצוג הולם של עולים בשירות המדינה כתיבה: צח בן יהודה מועד הפרסום: 06-02-2017 הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ו
מולד
מנגד, ההחלטה להקמת משרד ממשלתי להשכלה גבוהה ספגה ביקורת בטענה ש"האופי האימפריאליסטי" של משרד בראשות עלול לחדור עמוק "לחייהם הפנימיים של המוסדות"