בורסת תא. בורסת

משקל כל מניה במדד נקבע לפי שווי החזקות הציבור בה רשות ניירות ערך היא רגולטור המפקח על פעילות הבורסה, ואילו מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף והחברה לרישומים של הבורסה, הן חברות בבעלות מלאה של הבורסה
בהיותו של יום שישי קצר, היא אינה פעילה בו בשנה זו עברה הבורסה ממשכנה ברחוב אלנבי 113 למשכנה ברחוב אחד העם 54 בתל אביב

מדי תקופה מסוימת, עולה הרעיון של שינוי מועדי המסחר, כך שהבורסה לא תהיה פעילה בימי ראשון ותפעל בימי שישי.

13
אתר הבורסה
נוסף על אלה, קיימים מדדים נוספים לפי שווי שוק, מדדים ענפיים נוספים ומדדי אג"ח ממשלתי
בורסת
המסחר בניירות ערך בארץ ישראל החל ב, בעקבות של בנקאים יהודים שנמלטו מ
בורסת
כיום נסחרות בבורסה בתל אביב עשרות חברות דואליות הנסחרות במקביל בתל אביב ובבורסות בחו"ל
הבורסה החלה לפעול ב- 1953, והמסחר המשיך להתנהל במשרדי עד שנת , עת עברה הבורסה למשכן עצמאי, ב"פסאז'" ברחוב אלנבי 113, תל אביב על מדד זה נסחרות "ת"א 35" הסחירות
הבורסה גובה עמלות הן מחברי הבורסה, על הפעולות המבוצעות בה, והן מהחברות המונפקות בה עלות הבניין חרגה מאוד מהעלות הצפויה המקורית, ועלותו הכוללת הגיעה ל-350 מיליון ש"ח, במקום 160 מיליון ש"ח הצפויים

.

15
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
חברי הבורסה שאינם בנקים בלטו בקצב רכישת הלקוחות החדשים, עם קפיצה של כ-170% לעומת שנת 2019
אתר הבורסה
הבורסה משמשת את הממשלה ל של חברות ממשלתיות ולהנפקה ומסחר של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
שתיהן הגיעו למסקנה שערכו הממשי גבוה בהרבה מערכו בספרים