ישרים מקבילים. רכזי טיולים

ברור שיש להם נקודה משותפת, בעצם, יש להם אינסוף נקודות משותפות שהיא אחת ה של , קובעת כי "דרך מחוץ לישר ניתן להעביר ישר אחד ויחיד שמקביל לישר הנתון"
מציאת מצב הדדי בין ישר למישור כאשר המישור נתון בהצגה פרמטרית הטכניקה שמוצגת כאן מזכירה באופן רב מאוד את הטכניקה שהסברנו במציאת המצב ההדדי בין שני ישרים לכן, ניתן לומר שהישר מוכל במישור

כדאי לדעת:קל לראות שאם הישר מקביל או מתלכד עם המישור, זה אומר שוקטור הכיוון שלו תלוי בוקטורי הכיוון של המישור.

6
עזרשת
כלומר, כאשר שני מישורים נחתכים, הם נחתכים בישר, ישר זה נקרא ישר החיתוך של שני המישורים, כל נקודה על הישר הנ"ל, נמצאת על שני המישורים, וכל נקודה שנמצאת על שני המישורים, נמצאת על הישר
ישרים וזוויות > ישרים מקבילים
כלומר, כל נקודה על הישר נמצאת בתוך המישור
רכזי טיולים
כלומר, המרחק ביניהם זהה לכל אורכם
כיוון שהטכניקה במילים בלבד עלולה להשמע מסובכת או לא מובנת, נדגים את השיטה באמצעות מספר דוגמאות וקטורי הכיוון לא מקבילים זה לזה, ובכלל, אין שום מישור שמכיל את שני הישרים האלו
סוג ההתנסות: חקירה שיעור הכנה: לימוד המושגים המתאימים שיעור עוקב: איסוף המידע מהחוץ והבנת חשיבות הישרים המקבילים

כל רביעיית זוויות היא בעלת קודקוד משותף הנמצא בנקודת החיתוך של אחד משני הישרים עם הישר השלישי.

21
מתמטיקה תיכונית/וקטורים/ישרים ומישורים במישור ובמרחב/המצב הדדי בין ישרים, מישורים ובין ישר למישור
כלומר, לא קיים שום מישור במרחב שמכיל שני ישרים מצטלבים
רכזי טיולים
מקבילים הישר והמישור לעולם לא "נפגשים", אין שום נקודת חיתוך ביניהם
מתמטיקה תיכונית/וקטורים/ישרים ומישורים במישור ובמרחב/המצב הדדי בין ישרים, מישורים ובין ישר למישור
ב של הישרים הכיוון שלהם בעלי אותו כיוון, כלומר שווים הכפלה ב
אתגר:קראו את ההארה למעלה בנוגע לשתי סוגי ההגדרות ונסו להוכיח שהן שקולות זו לזו שוב, רצוי לקרוא את הדוגמאות הבאות כדי להבין באופן מלא כיצד הטכניקה עובדת
ציינו לפניכם מהם אותם חפצים הוכיחו כי הישרים בחפצים אלה אכן מקבילים, היעזרו בהגדרת הישרים המקבילים ובסרט המדידה

במישור לא קיים מצב הדדי שכזה.

ישרים מקבילים : definition of ישרים מקבילים and synonyms of ישרים מקבילים (Hebrew)
עד כה התעסקנו במישורים ובישרים כשהם יישויות יחידות במרחב או במישור , אך אם נסתכל במרחב על ישר ועל מישור או על שני מישורים, מה היחסים ביניהם? משפט: אם ישר שלישי החותך שני ישרים מקבילים הוא אנכי לאחד מהישרים, אזי הוא אנכי גם לישר השני
ישרים מקבילים : definition of ישרים מקבילים and synonyms of ישרים מקבילים (Hebrew)
אפשר לומר גם, שהם בעצם אותו הישר
עזרשת
שם השיעור: זיהוי ישרים מקבילים מקצוע הוראה: מתמטיקה כיתה: ד' פרק הלימוד: הנדסה מושג ותופעה: ישרים מקבילים בגופים בסביבה רציונאל: העברה של החומר העיוני הנלמד למציאות לשם הגברת הרלוונטיות של השיעור