יחיד רבים באנגלית. SynGrammar

למעשה כל משפט באנגלית יהיה פיתוח של הנוסחה הזו ולכן היא תופשת מקום ראשון בספר
לדוגמא: a ba by --- bab ies תינוק ות תינוק a la d y --- lad ies צעק ות צעקה a sto ry --- stor ies סיפור ים סיפור ישנה קבוצה של שמות עצם יוצאי דופן שלא מקבלים S, אלא משנים את צורתם!!! כיתה ה' היא כיתה בה התלמידים נדרשים להפגין רמה גבוהה בשפה האנגלית שימו לב: שמות העצם: שמים, מים, חיים, שעורי בית נחשבים כ שמות עצם ב יחיד באנגלית, אך הם מתפקדים כ שמות עצם ב רבים בעברית

שמות עצם רבים בטנטום באנגלית טנטום רבים Plurale טנטום הוא שם עצם שמופיע רק ברבים ולא בדרך כלל יש טופס יחיד למשל, ג'ינס, פיג 'מה, פינצטה, מספריים, ומספריים.

שם העצם
ב הצורות הנפוצות הן 'אני' ו'אנו'
SynGrammar
ברוב המדינות דוברות הספרדית, פרט לספרד, מטים את המשפט בגוף שלישי רבים גם בפנייה "רגילה" או חברית, והגוף השני ברבים vosotros יצא למעשה מכלל שימוש
שם העצם
ה מים קרים Life is precious
בתהליך הזה ארבעת היסודות של מבנה המשפט באנגלית הם הנושא, הפועל, השלמת הפועל והתוספת - SVCA ובו הפועל נשאר אותו הדבר
The police arecoming in a minute

לשמות עצם המסתיימים באותיות "שורקות" x, sh, ch, ss, s, o שלפניהם אות רגילה מוסיפים es כדי שיהיה יותר קל לבטא אותן! הם נדרשים לקרוא קטעים באורכים שונים, להאזין לקטעי שמע ואף להפגין ידע מסויים בדקדוק.

24
שם עצם מיחיד לרבים
ה שמיים הם כחולים The water is cold
כינוי גוף
SynGrammar
לתרגול, אנא עיינו ב: , p 288 — 291