מערך הספריות בר אילן. קורס: הדרכה לסטודנטים

We would be concerned if it would be used for academic staff evaluation purposes in a mechanistic way ספרנית: בספריית המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ניתן למצוא כ-80,000 ספרים, וכ 200 כתבי עת
You can also use it to decide , to prepare for a , to do a , to do , to write , or to do some homework before Hirsch in his paper An index to quantify an individual's scientific research output, v5 29 Sep 2005

Multi-authored h-index A further h-like index is due to Michael Schreiber and first described in his paper To share the fame in a fair way, h m modifies h for multi-authored manuscripts, New Journal of Physics, Vol 10 2008 ,.

6
ספריית המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
לשימוש, יש לפתוח את ה word במחשב מספר 2 ומשמאל יש לחצן הפעלה של IVRI
מערך הספריות והמידע
צוות מקצועי ומיומן של ספרנים ומידענים מלווה את באי הספריות בשירותי יעץ מתקדמים, בהדרכות אישיות וקבוצתיות לאיתור מידע ושימוש במקורות מידע, בשירותי השאלה וסריקה
מאגרים ישראליים
באוסף של מערך הספריות והמידע יש כמיליון ספרים, מודפסים ואלקטרוניים, קטלוגים ומפתחות, עשרות מאגרי מידע מקוונים וכלי גילוי חדשניים הנותנים מענה במגוון נושאים, וכן גישה לכלי מחקר ולתוכנות לימוד מובילות
כמו כן, בספרייה למדעי היהדות נמצא אוסף גדול של ספרים נדירים וכתבי יד הוא כולל גם את כל החקיקה הרלוונטית לתחום המקרקעין
It uses a variety of data sources incl הספריה משרתת את כלל ציבור הסטודנטים והסגל של אוניברסיטת בר-אילן, כמו גם את הסטודנטים והסגל של אוניברסיטאות אחרות באמצעות השאלה בין-ספרייתית

Metrics In addition to the various simple statistics number of papers, number of citations, and others , Publish or Perish calculates the following citation metrics see in the online help file for more details : Hirsch's h-index Proposed by J.

24
מידע אישי
Age-weighted citation rate AWCR and AW-index The AWCR measures the average number of citations to an entire body of work, adjusted for the age of each individual paper
Publish or Perish
It aims to improve on the h-index by giving more weight to recent articles, thus rewarding academics who maintain a steady level of activity
מאגרים ישראליים
זהו תוסף לוורד word הסוקר את העבודה הכתובה, מאתר טעויות עריכה בעברית ומציע הצעות לתיקון
מכיל גם פסקי דין רבניים, האנציקלופדיה התלמודית, ומפתח למאמרים ביהדות Publish or Perish includes a with search tips and additional information about the citation metrics
Although data sources such as Google Scholar and Microsoft Academic perform better than the Web of Science and Scopus in this respect, they are still not very good in capturing LOTE articles and citations, or citations in books or book chapters במערך הספריות והמידע פועלות, ובכל ספרייה אוספים המשקפים את תחומי הידע והמחקר הרלוונטיים, מרחבי למידה חדשניים, המאפשרים לימוד פורה ומהנה

Schreiber's method uses fractional paper counts instead of reduced citation counts to account for shared authorship of papers, and then determines the multi-authored h m index based on the resulting effective rank of the papers using undiluted citation counts.

22
Publish or Perish
The hI,annual is meant as an indicator of an individual's average annual research impact, as opposed to the lifetime score that is given by the h-index or hI,norm
ספריית המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
מערך הספריות והמידע
מערך הספריות שוקד על פיתוח האוסף במדעי היהדות, והיום הוא האוסף השני בגודלו בארץ בנושאים אלו