כתב עברי קדום. פונטים בעברית בחינם

מטבע מסדרה זו היה ככל הנראה נגד עיני ה בביקורו בעכו, ראו פסקה זו כיום לא מקובל להשתמש במינוח זה משום שהכתב הסינאי המאוחר - הלא הוא הכתב הנבטי אינו קשור לכתב זה, ולפיכך לא ניתן לכנותו "קדם-סינאי", בנוסף, כתובות מסוג זה נמצאו גם מחוץ לסיני
לעיתים, כדי לציין סיום משפט הוסיפו קו אנכי " " כך ב, למשל ה הוא אחת ממערכות הבת של האלפבית הפרוטו-כנעני אשר נוצר, בדומה לכתב הפיניקי וה, באלף הראשון לפני הספירה

Meyers, Michael Patrick O'Connor, , Eisenbrauns, 1983.

10
פונטים בעברית בחינם
סדר האותיות לא ידוע, אבל ההשערה היא שהוא לא היה שונה בהרבה מסדר האותיות ב ה, שהומצא כמה מאות שנים לאחר מכן, בהשפעת האלפבית הפרוטו-כנעני
הכתב העברי הקדום
שיטה זו היא לפי דעת התנא ודעת האמורא או המוזכרים בשלושת המקורות שהוזכרו לעיל
אלפבית פרוטו
ולא פסקו ישראל מלהישמר בזה, והיו אגרותיהם וחיבורי חכמותיהם וכתבי חול שלהם בכתב עברי לבד, ולכן תמצא חרות תמיד על שקלי הקודש דברים של חול בכתב עברי, ולא תמצא כלל אות אחת מזה בכתב אשורי בדבר משאריות ישראל, לא בחריתת מטבע ולא בחריתת אבן, אלא כל זה בכתב עברי"
עם הזמן מופיעים בהדרגה סוגים שונים של אמות קריאה, עד לקבלת הכתיב המלא של "לוא" במקום "לא" הכתובות, שנמצאו בהר ב באתר בשם , היו כמעין , או מנחות שהושארו במקדש עבור האלה 'בעלת' בשמה הכנעני
בנוסף הוא מתאר כי הוא ראה אף מטבע כמו זה שמתאר הרמב"ן עם כתובת בכתב עברי עתיק והוא מצרף תרשים של המטבע עם הכתובת ותיקון לקריאה שקרא ה ראו תמונה 3 העברים, ששאלו את הכתב מהפיניקים כפי שהוא ולא הוסיפו לו אותיות, המשיכו לייצג את העיצורים הנזכרים לעיל בהתאם למסורת ה הפיניקית

הסדר ס-ע-פ-צ מופיע ב כה, קיא, קיב, קיט, לא ב , א בנוסח המסורה , ולעומת זאת — הסדר ס-פ-ע-צ מופיע באיכה ב,ג,ד וגם באיכה א' ב , בנוסח השבעים למשלי לא, וייתכן שגם בתהלים לד.

29
הכתב העברי הקדום/אתנולוגיה
ותסברא והא כתיב אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה
אלפבית פרוטו
כתובות אלו מתחילות לאבד את צורת התמונה הברורה של האותיות הפרוטו-סינאיות
הכתב העברי הקדום/אתנולוגיה
תרגום חופשי לעברית: "ואנו מוצאים במגילות יווניות שבידינו כיום את שם-הארבע-אותיות של האל הכתוב באותם אותיות עבריות עתיקות"