תפילה לתפילין. סדר הנחת תפילין

אחרי שקראתם את תפילת השלווה כדאי להשקיע בעוד כמה תזכרו שע"י שהיא התבונה הפנימית של כל אדם בעומק נפשו ליבו ומחשבותיו — אפשר לפעול ולשנות — דברים נסתרים בצורה נפלאה וְשֶׁלֹּא יְפַתֵּנוּ וְלֹא יִתְגָּרֶה בָּנוּ יֵצֶר הָרָע
ויש נוהגים לומר נוסח "לשם יחוד" לפני הנחת התפילין, כדי לבטא באופן מפורט כוונות אלו, ויש שמסתפקים בכוונת הלב אבל האמת שלא מספיק להעיר וללמד את הדין, כי הסיבה העיקרית לכך שהתפילין משתלשלות אל המצח היא התרופפות הקשר

שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם יִחוּדוֹ וְאַחְדוּתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בָּעוֹלָם.

תפילה להנחת תפילין או ברכה להנחת תפילין? ומהם זמני הנחת תפילין?
ובנוסף, הוא אינו קורא בתורה לבדו
סדר תפילת קריאת שמע לתפילין
סעיף ב: אסור להניח תפילין בלילה, שמא ישכחם ויישן בהם…
מזה תפילין? למה מניחים תפילין? הסבר במהות מצוות תפילין
וְשֶׁלּא יְפַתֵּנוּ וְלֹא יִתְגָּרֶה בָּנוּ יֵצֶר הָרָע, וְיַנִיחֵנוּ לַעֲבֹד אֶת יְהֹוָה כַּאֲשֶׁר עִם לְבָבֵנוּ
בתוכן הדף תמצא סדר הנחת תפילין עם תפילה להנחת תפילין, שתועיל לך למשך היום והחיים כנס להצדיע למלך ולדבר עם אבא בשתי הפרשות הראשונות, מבוארת קדושת בכורות ישראל וחג הפסח, המבטאים את קדושתם וסגולתם של ישראל, שעל כן הוציאנו ה' ממצרים באותות ומופתים, ותוך כך נתגלה לנו ולעולם כולו שה' משגיח על כל העולם, והכל בידו
המשותף פעמים סביב הזרוע ושלוש לכולם: יש לכרוך את הרצועה 7 פעמים סביב האצבע האמצעית, ולסיים בקשר לכף-היד וכן אין לברך לאחר קשירת התפילין על היד, הואיל והמצווה כבר נעשתה

בראש חודש כמובן שמניחים תפילין, אולם כיוון שיש בו קדושה, נוהגים לחלוץ את התפילין לפני תפילת מוסף שו"ע כה, יג.

סדר הנחת התפילין
ועוד כתב הפמ"ג לד, מ"ז ב, שאין נכון לקפל התפילין בחזרת הש"ץ, ולכן לדעתו גם אין להסיר תפילין של רש"י בחזרת הש"ץ
מזה תפילין? למה מניחים תפילין? הסבר במהות מצוות תפילין
יש בקהילות הספרדים שמניחים תפילין כבר בבוקר ומתפללים בהם רגיל מנהג ירושלים ורק חולצים אותם לפני הקינות
ברכת התפילין
ה הלכות תפילין, פרק ד' מייחס להנחת תפילין השפעה רבה על התנהגותו של האדם, וכך הוא כותב: "קדושת תפילין קדושתן גדולה היא, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה, ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק