קופטאן חלבי. אודותינו

מטרות החינוך המיוחד- הנגזרות מהחזון נגזרות ממטרות החינוך הרגיל - ל העניק שיווין הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה ותומכת בו אופן ההתנהלות: הוקמה ועדת היגוי ובראשה עומדים ראשי מועצות: תפקידה קביעת מדיניות, יעדים ומטרות
התוכנית מתקיימת בכל יום חמישי אחר צהריים התלמידים מתחלקים לקבוצות והעבודה כוללת את התחום השיקומי, הלימודי, הרגשי והחברתי

אדם וטבע- למידה חווייתית באמצעות הסביבה הטבעית ,הכשרת התלמיד להתמודדות והסתגלות טובה בחיים.

8
אודותינו
יזמות — תוכנית המכינה את התלמידים לחיי עבודה ותעסוקה בעתיד
אודותינו
טיפול קונטיבי דינאמי "נגזרת מתיאורית ההשתנות של פרופ" פוירשטיין בתוך הכיתות מקדמות
אודותינו
הרציונל: "אדם בעל לקות או נכות מסויימת, היא אינה מסתיימת בסוף יום הלימודים הרגיל"
קידום מעמד התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בישוב : עבודה עם עמותות מהישוב ומחוצה לו כמו רפאל , אוניברסיטת חיפה ,עינ"ד ,יהומוני ועוד פרויקט ליקויי ראיה פרויקט לקויי ראיה שם למטרה לקדם את תפקודם העצמאי של התלמידים לקויי הראיה יחד עם קבוצת השווים כולם לקויי ראיה

תל"כ - תוכנית לימודים כיתתית בנוסף לתל"א תוכנית לימודים אישית.

21
אודותינו
שותפים לפרויקט: מתנדבי רפא"ל, קבוצת אדריכליות, מתנדבות מכל הארץ והעירייה, עמותות מהיישוב עינ"ד- מתי"א , תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכן גם תלמידים רגילים
אודותינו
מורה תומכת גב' נבילה מנסור וכן מספר מורים נוספים
אודותינו
הוקמה ועדת ביצוע: תפקידה בצוע מטרות, ומתחלקת לתתי קבוצות על פי נושאים: קבוצה א: ביצוע עבודות קלת עם התלמידים