בית הדין הרבני ירושלים. שירות לקוחות בית הדין הרבני, טלפון מענה אנושי

לשמחתנו מתרבים והולכים המתדיינים בפני בית הדין, גם אנשים שבעבר לא חפצו לעמוד לדין בפני בית דין הדן על פי תורת ישראל, גם בתי המשפט מפנים לעתים אנשים לבוררות בפני בית הדין לממונות, זרם הפונים גדל והולך מדי שנה ושנה נייר עמדה: פוטנציאל השתכרות בעוד שבבתי המשפט למשפחה לעיתים ישנה התייחסות לפוטנציאל השתכרות האם, בעיקר לאחר גיל 6 והרי אז יש חובה להתייחס לשכר האם בהתאם להלכה החדשה, בבתי הדין הרבניים לרוב לא תהיה כל התייחסות לפוטנציאל שכר האם במקרה בו היא עובדת במשרה חלקית או כלל לא עובדת
Moovit helps you find the best way to get to בית הדין הרבני ירושלים with step-by-step directions from the nearest public transit station הבעל הצהיר בפני ביה"ד כי כתב התביעה מולא על ידו בעזרת אחיו — בשל העובדה כי הוא איננו קורא וכותב — בנוכחותו ומפיו הוא

בתאריך האמור ניתן תוקף של פסק דין להסכם הצדדים הכולל את ענייני הרכוש, ויובא להלן, ובכך מתמלא גם התנאי של "פסק" לצורך קניית סמכות.

6
שירות לקוחות בית הדין הרבני, טלפון מענה אנושי
יוצא אם כן, כי ביחס לבקשת בעל הדין מבית הדין הרבני שיפעיל את סמכויותיו ליישומו של פסק דין שנתן והוצאתו לפועל של חוב שנוצר ישירות מכוח אותו פסק הדין, הרי שמבחינה זו בית הדין הרבני עדיין לא קם מכיסאו, והוא מוסמך לעסוק בכך על פי חוק
2862/14 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי ירושלים 15
הבעיה, באילו נסיבות ובאילו תנאים צריכים להתקיים הקשרים בין האב לילדיו, וביניהם גם עניין הביקורים והפגישות של האב עם הילדים, צריכה לעמוד לדיון בתביעה להחזקת הילדים, שבה ייקבע, בידי מי מההורים תהיה נתונה המשמורת של הילדים, ואיך יקוים הקשר בין הילדים לבין ההורה האחר
אימתי יקנה בית הדין שאישר הסכם גירושין סמכות נמשכת בתביעות רכוש?
הצדדים הגישו סיכומיהם, וביום 30
הנהלת בתי הדין מקבלת כל הערה כביקורת בונה לייעול השירות הניתן לציבור בדוח מבקר המדינה נכתב: "בעוד בבתי הדין באשקלון ובפתח תקווה מוצב השלט מחוץ למבנה, כך שמתאפשרת נגישות למידע גם בעת שהמבנה סגור, בבית הדין האזורי בירושלים השלט מוצב בתוך המבנה, ולכן במקרי חירום, כשהמבנה סגור, אין גישה למידע זה"
ביה"ד: זה לא עניין של קבלות, בית הדין יחליט איזה תביעה צודקת ואיזה לא כל החלטה, למעט החלטה דיונית, שניתנה תוך מהלך המשפט, צריכה להיות כתובה ומנומקת; אולם בית-הדין יכול לדחות את מתן נימוקי ההחלטה לתאריך אחר או לפסק-הדין הסופי, מלבד במקרים שלגביהם יש הוראה אחרת בתקנות אלו

כך גם כאשר הימנעות התובע מפירוט נכסים מסוימים בכתב-התביעה נובעת ממניעים שאינם כשרים, כגון הברחתם של הנכסים מבן-הזוג האחר בניסיון להעלימם מגדר הרכוש המועמד לחלוקה.

17
אימתי יקנה בית הדין שאישר הסכם גירושין סמכות נמשכת בתביעות רכוש?
בבירה נפתחו באותה שנה 638 תיקי גירושין, בהשוואה ל־769 בתל אביב, הגם שמספר התושבים בירושלים כפול
אימתי יקנה בית הדין שאישר הסכם גירושין סמכות נמשכת בתביעות רכוש?
בחינה מעמיקה של פסקי-הדין האמורים מלמדת כי הסתירה שבאי-כוחם של הצדדים הצביעו עליה בטיעוניהם הינה לכאורית בלבד
רשימת בתי הדין הרבניים בישראל
ביום ג' באייר התשס"ג 5