לוח חופשות תמת. מעון יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)

הטבה זו תינתן בכפוף לעמידת ההורים בכל יתר התנאים הקבועים ב ככלל, קביעת דרגת ההשתתפות מבוססת על ובנוסף עשויה להיות מושפעת ממספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון
השתתפות המדינה בתשלומי הורים לילדים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם או עיוורון השוהים ב שונה, ונעשית לפי אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד

אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

22
משפחתון בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
למידע נוסף ראו ב מעונות יום המוכרים על-ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הם מסגרות טיפוליות חינוכיות עבור תינוקות ופעוטות בגילי 3 חודשים עד 3 שנים, המופעלות על-ידי תאגיד כגון ארגון נשים, עמותה, מלכ"ר, חברה בע"מ או רשות מקומית, שקיבלו "סמל מעון"
מעון יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כדי לסייע בשילובן של בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מוכרים עבור תינוקות ופעוטות
דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים (מושג)
לא ניתן להתנות את הרישום למסגרת בתשלום נוסף
היא תשלם עבור כל אחד מילדיה על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 9: 7 פחות דרגה אחת בשל מספר הילדים ועוד 3 דרגות בשל מספר שעות העבודה השבועיות על-פי החלטת הממשלה, דרגה זו תינתן עד לשנת הלימודים תשפ"ג כולל
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד הקבלה למעון מותנית באישור קבלה למעון ממשרד העבודה וברישום באתר זה

אם לתינוקת במשפחתון ופעוט במעון עובדת 25 שעות בשבוע ולפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 7.

מעון יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים (מושג)
גובה שכר הלימוד מפורסם ב
מעון יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
גובה שכר הלימוד מפורסם ב