מתי פורים. שושן פורים

בכמה מקומות במרוקו הכינו גם חלה מתוקה עם ביצים קשות הנקראת "אפו בוייז'ו" מהצד השני, מסבירים החוקרים כי המגילה אינה רק "נשענת" על סיפורים מקראיים, אלא היוותה כר פורה להתפתחות הספרות אחריה
ה פוסק שהערים הסמוכות לספק קוראות רק בי"ד ולא בט"ו הטעם המקובל למצווה זו הוא חיזוק האחדות ב

כך בציור של משנת 7—1546, מצוירת אסתר המתעלפת לפני אחשורוש.

11
מתי פורים 2021?
אחת ההשערות היא שמרדכי מייצג את האל הבבלי , אסתר את האלה הבבלית , המן מייצג את האל ה הומן, וושתי את האלה העילמית משתי
מתי פורים 2021?
אך מספר חוקרים העלו, שישנם סימנים לאיחור תאריך כתיבת המגילה, או עכ"פ לאיחור חתימת חיבורה
מתי פורים 2020?
מאידך, סובר שגם הערים הסמוכות קוראות מספק
לפיכך כשקבעו יום טוב לדורות, קבעוהו לכל אחד ביום שנח בו, לפרזים - בארבעה עשר, ולשושן - בחמשה עשר, ומכיון שהיתה שושן מוקפת חומה, קבעו כי ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון דינם כשושן בדיוק אז מגיע , אחד מסריסי המלך, ומצביע על העץ אשר הכין המן ל, מצילו של המלך
המחזה נחשב לכישלון, אבל השיר ״שיר ערש״ מתוכו הפך לקלאסיקה ישראלית ובוצע על ידי זמרים רבים בנוסף, מקובל להגדיר את המגילה כ, כספר , ו

לאחר שנרגע אחשורוש מכעסו הוא נזכר בושתי, מתגעגע אליה, ומתחרט על העונש שנגזר עליה.

6
לוח שנה מרץ 2017
התפרסמו במיוחד דברי רבי , רבה של ירושלים ב, שהכריע כראשונים אלה, ונהג למעשה לערוך סעודת פורים ולשלוח מנות בשבת עצמה
לוח שנה פברואר 2021
בגמרא מבואר שרבי חזקיה, בנו של שגר בטבריה, הסתפק האם לקרוא בי"ד או בט"ו
פורים
יש לרשום בווייז: "חניון הגן הבוטני"