אסיר ציון. חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם

ב- קיבל שרנסקי את של ארצות הברית מידי , והיה לישראלי הראשון לפני שמעון פרס ולאדם הלא-אמריקני הרביעי אחרי , ה , ו שקיבל את שני העיטורים האמריקניים החשובים ביותר של הנשיא והקונגרס - מדליית הזהב של הקונגרס ומדליית החירות הנשיאותית ה כנסה הנלקחת בחשבון לחישוב לפי מבחן הכנסות: כל הכנסה מהמקורות המפורטים , לרבות הכנסה מעבודה, מפנסיה, מגמלה, מנכסים ועוד
ג'ורג' בוש הזמינו לפגישה בת שעה ב, ואף המליץ בריאיון ל- לכל אמריקני לקרוא את הספר: פרק זה לוקה בחסר יחד איתם, באותו יום, נאסרו גם ראשי המחתרת הציונית

שכן, כל הסוהרים נתונים לפקודותיהם של מפקדם ואין להם רצון חופשי כלל.

9
אסירי ציון והרוגי מלכות
אסיר ציון
לאחר עלייתו בשנת 2002 הוכר כאסיר ציון, מאחר ונעצר לתקופה של מעל שישה חודשים עקב יחס האיבה של אירן כלפי ישראל
אסירי ציון והרוגי מלכות
בחברות חופשיות, בתקופתנו - מדינות חופשיות האדם חופשי ליזום ולבטא את היצירתיות שלו, וכך משיגה המדינה שגשוג כלכלי והתקדמות טכנולוגית, כמו כן - החירות מבטיחה שמירה על , מניעת דיכוי ובקרה עצמית
מיד לאחר חציית הגשר העניק לו שגריר ישראל בגרמניה את הישראלי שרנסקי הפך לדובר העיקרי עבור אסירי ציון ומסורבי העלייה היהודיים
הוא הוכר כאסיר ציון, מאחר והיה תושב ישראל לפני קום המדינה, ועקב פעילותו למען הקמת המדינה נעצר לתקופה של מעל שישה חודשים במשרד הקליטה, אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות

בשנת נשא לאישה את אביטל נטליה שטיגליץ ב ב.

16
אסיר ציון
המתכננים נתפסו מספר צעדים לפני עלייתם למטוס ב-15 ביוני , נשפטו וקיבלו גזרי דין אכזריים על במולדת, ביניהם שני שהומתקו לחמש עשרה שנות מאסר לאחר לחץ בינלאומי, שהשפיע על הסובייטים גם להתחיל לשחרר עוד מסורבי עליה
תגמול לפי הכנסה לאסיר ציון
הוא נעצר במשך תשעה חודשים ולאחר מכן שוחרר הביתה
חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם
תושב ואזרח ישראל ש הרשות המאשרת הרשות לאסירי ציון במשרד הקליטה
כמו כן, היה חבר מועצה של ארגון Peace Watch וכן עורך ב הספר זכה לתגובות נלהבות מבכירים בממשל האמריקני, ביניהם נשיא ארצות הברית,
הוא ריצה 16 חודשים ב מה שמאחד את כולנו זו ארצנו החזקה והעצמאית

הוא הצטרף לארגון זכויות האדם "קבוצת הבקרה של הלסינקי במוסקבה" בראשותו של סחרוב.

26
חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם
אחרוני אסירי ציון בברית המועצות שוחררו בשנת 1986 עם הכרזתו של מנהיג ברית המועצות על מדיניות ה
אסירי ציון והרוגי מלכות
יחיד שאין לו הכנסות או שהכנסתו היא עד סכום של 2,110 ש"ח החל ב- 01
אסירי ציון והרוגי מלכות
המונח "אסירי ציון" הורחב עם השנים, ושימש גם לתיאור אסירים יהודיים במדינות דיקטטוריות שאינן קשורות בברית המועצות, שנאסרו בשל פעילות פרו-ישראלית, או ניסיון לעודד עליית יהודים לישראל