בנק איגוד כניסה לחשבון. בנק אגוד : שירותי בנקאות מתקדמים עבור לקוחות פרטיים ועסקים

להצגת הנתונים וקבלת המידע, עליך להירשם לשירות באתר החברה המנפיקה את כרטיס האשראי
באפשרותכם לקבל מידע ולבצע פעולות בערוצים הישירים ובמוקד אגוד ישיר למנויים בטלפון 1-700-700-017 יובהר כי עלויות הברוקר והקסטודיאן הן עלויות צדדים שלישיים, הבנק אינו אחראי לגובהן, הן עשויות להשתנות מעת לעת ותגבנה בהתאם לעלות הממשית שנגבית מהבנק

לכן, אם ברצונך לבטל שיק עקב "העדר תמורה", חשוב לפעול מול אוחז השיק המוטב על מנת לקבל את השיק המקורי חזרה או על מנת שלא יפקידו בבנק לצורך פירעון.

8
בנק אגוד : שירותי בנקאות מתקדמים עבור לקוחות פרטיים ועסקים
בנק אגוד משלים בימים אלה את היערכותו כדי לאפשר ללקוחותיו המחזיקים בכרטיסי אשראי בנקאיים ליהנות מהשימוש באפליקציה
בנק אגוד : שירותי בנקאות מתקדמים עבור לקוחות פרטיים ועסקים
שיקים שחזרו אכ"מ מיום 4
בנק אגוד : שירותי בנקאות מתקדמים עבור לקוחות פרטיים ועסקים
באפשרותכם לקבל מידע ולבצע פעולות בערוצים הישירים ובמוקד אגוד ישיר למנויים בטלפון 1-700-700-017
לתשומת לבך — ייתכן ולא נוכל להמשיך לסחור במניות אשר ברשותך לחיצה על אחת הקטגוריות מימין תפתח תפריט נוסף עם כל המידע והפעולות הרלוונטיות
האפליקציה מאפשרת ללקוחות בעלי מכשירי אייפון לעשות שימוש במכשיר הנייד כארנק דיגיטלי ולשלם באמצעותו בבתי עסק האפליקציה מאפשרת ללקוחות בעלי מכשירי אייפון לעשות שימוש במכשיר הנייד כארנק דיגיטלי ולשלם באמצעותו בבתי עסק

הודעה בהתאם למתחייב על פי דין בדבר זימון האסיפה תפורסם בנפרד במועד שלא יקדם מ-21 ימים ממועד הודעה מקדימה זו.

6
בנק אגוד : שירותי בנקאות מתקדמים עבור לקוחות פרטיים ועסקים
מתנצלים על אי הנוחות הזמנית
בנק אגוד : שירותי בנקאות מתקדמים עבור לקוחות פרטיים ועסקים
כלומר — ככל שהיתרה בחשבון או מסגרת האשראי המאושרת בחשבון אינם מכסים את סכום השיק — גם אם השיק בוטל על ידכם, הבנק יבצע החזרה מסיבת "אין כיסוי מספיק" והשיק ייספר במניין השיקים העלולים להביא להגבלת החשובן והלקוח
בנק אגוד : שירותי בנקאות מתקדמים עבור לקוחות פרטיים ועסקים
השימוש באפליקציה מחייב שיוך של כרטיס אשראי למכשיר, לאחר ביצוע השיוך השימוש באפליקציה נוח מאד וידידותי