خروف الشيف الصفا. مطعم خروف الشيف في الرياض (الأسعار + المنيو + الموقع )

3s ease-in-out; -o-transition: all 0 3s ease-in-out; -o-transition: all 0
2s ease-in-out; transition: all 0 5;color: 495057;text-align:center;white-space:nowrap;background-color: e9ecef;border:1px solid ced4da;border-radius:

1 rotate -3deg ;transform:scale3d 1.

12
مطعم خروف الشيف في الرياض (الأسعار + المنيو + الموقع )
1 ;-webkit-backdrop-filter:blur 10px ;backdrop-filter:blur 10px ;opacity:0;border-radius:
مطعم خروف الشيف جدة
03 ;border-bottom:1px solid rgba 0,0,0,
Lamb Chef Restaurant, Abdullah Al Maniaai, Al Basateen, Jeddah, Phone +966 54 970 1455, page 2
important; top: 0; left: 0; padding: 0; display: none! 3s ease-in-out; -ms-transition: all 0
3s ease-in-out; -moz-transition: all 0 3s ease-in-out; transition: all 0
important; margin: 0 0 -1px 0! 125rem 0 0;font-size:1rem;color: 212529;text-align:left;list-style:none;background-color: fff;background-clip:padding-box;border:1px solid rgba 0,0,0, 3s ease-in-out; -moz-transition: all 0

3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.

19
مطعم خروف الشيف: الفروع، المنيو مع الأسعار، والتقييم النهائي
2s ease-in-out; -ms-transition: all 0
مطعم خروف الشيف في الرياض (الأسعار + المنيو + الموقع )
3s ease-in-out; -ms-transition: all 0
مطعم جريش وكشنه (الاسعار المنيو الموقع )
3s ease-in-out; -moz-transition: all 0