טופס בקשה לתעודת זהות. תעודת זהות ראשונה לגילאי 16

במידה וההורים אינם נשואים , אין צורך במסמך זה שאלה: מהו משך הזמן לטיפול בבקשה? הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט
במידה ואין התאמה בין הדרכון למסמכים אחרים יש לפנות למשרד הפנים לביצוע העדכון ולאחר מכן לפנות בבקשה לתעודה על פי הרשום בדרכון השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד

יש להביא את תעודת הנישואים המקורית עם צילום ותרגום במידה והתעודה אינה באנגלית.

9
טפסים משרד הפנים תעודת זהות
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
שירותי לשכת רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים)
דוגמא להוכחת נוכחות פיזית: רשומות בית ספר, רשומות חיסונים, תעודות מאוניברסיטה ומהתיכון, החזרי מס ורשומות תעסוקה
טופס בקשה לתעודת מידע פלילי
מי שהסכים לשמירת טביעות האצבעות במאגר הממשלתי, יקבל תעודת זהות תקפה ל-10 שנים
המען: ישוב, רחוב, מס׳ בית ג במקרה שמבקש שתוקף הדרכון שברשותו הוא פחות משנתיים, יידרש לשלם בעבור דרכון חכם את האגרה הרגילה הקבועה בחוק
תעודת גירושים או תעודת פטירה: אם אחד ההורים היה נשוי בעבר, יש להגיש מסמך מקורי של תעודת הגירושים או תעודת הפטירה הקשורים לכל הנישואים בעבר במידה ומדובר באדם חולה שאינו יכול להגיע ללשכה בעצמו, רשאי אחד מבני המשפחה להגיע ללשכה בצירוף תעודת הזהות של מבקש השירות ובנוסף מכתב מרופא מטפל כי מבקש השירות חי על בן המשפחה להגיע תוך 48 שעות משעת כתיבת המכתב

הוכחת נוכחות פיזית בארצות הברית של ההורה האמריקאי: ההורה האמריקאי יתבקש להציג הוכחות על נוכחותו הפיזית בארצות הברית.

24
טופס בקשה לתעודת מידע פלילי
הנפקת תעודת זהות ללא נוכחות במשרד הפנים כיום מונפקות תעודות זהות ביומטריות בלבד והליך ההנפקה מחייב נוכחות האדם בלשכת משרד הפנים
טפסים משרד הפנים תעודת זהות
במקרה של אובדן, גנבה או בהשחתה של התעודה הקיימת, והמבקש מעוניין לקבל תעודת זהות חכמה במקומה, יידרש תשלום האגרה הקבועה בחוק
טופס בקשה לתעודת מידע פלילי
תעודת לידה ישראלית של הילד : תעודת לידה ישראלית שהונפקה על ידי משרד הפנים הישראלי ובו מצויינים שם הילד ושמות שני ההורים