חוות השומר. אתר לאומי חוות השומר

לטירונות שני סוגי הכשרות: מקצועית - המוציאה את החייל לאזרחות עם מקצוע ועדיפות להוצאה ישירות לקורס ב היה ריכוז השמירה נתון בידי מנהל החווה , אך השומרים היו מפועלי החווה וחברי "השומר"
כמו כן, עלו כאן רעיונות שיתופיים קולקטיב והוקם ארגון "החורש" חברי ושכירי "השומר" היו בין מקימיהם של , , ו, ו

בשנת שוב נתגלעו מחלוקות קשות ב, בין אנשי "השומר" לבין ניסן קנטורוביץ, המנהל הממונה אשר ביקש לצמצם את היקף העבודה העברית במושבה.

24
השומר
קרב זה תרם רבות ל של אגודת "השומר"
חוות השומר
ההכנות לפעולה זו נערכו בחשאי, והוסתרו אפילו מאיכרי המושבה
אתר לאומי חוות השומר
חדרה הייתה באותה תקופה אחת המושבות הגדולות בארץ, ומשימת השמירה במושבה חייבה את הארגון להתמקד בשמירה ולזנוח את תוכניותיו ההתיישבותיות
שעות פתיחה, מחירי כניסה ושירותים למטיילים: האתר נמצא בתחומי בסיס צבאי אלכסנדר זייד מציין בזיכרונותיו שמבין תשעת הנוכחים בייסוד "בר גיורא", רק שלושה בן צבי, זייד וישראל שוחט האריכו ימים לאחר שנותיו הראשונות של הארגון
יצאתי בשאלה, נשרתי מהלימודים והתחלתי דף חדש ב-2 ביוני 1910, בשדות סג'רה נורה איש "השומר" , ככל הנראה מפליטת כדור

מנהיגי" השומר" ו הגיעו לארץ באביב — ומצאו בשובם רק חלקים ושברים מן הארגון כפי שהיה בעת הקמתו ב-1909.

10
Moovit
הודיעו לי שאני מתגייס לחוות השומר
אתר לאומי חוות השומר
ב 1913 התחולל סמוך למושבה רחובות "מאורע זרנוגה"
אתר לאומי חוות השומר
בשלהי מלחמת העולם הראשונה, כאשר פעל לישנסקי ב במסגרת , הארגון התפורר, ובסיום המלחמה התפרק