משתלה בלבן. עצי פרי ועצי תועלת

עץ הצימוקים מתאים לגינות פרטיות וכן כעץ רחוב יחודו בפרות שהם עוקצי הפרחים שהתעבו, טעמם מתוק ודומה לצימוקים ומכאן שמו
לעץ הצימוקים צורה פרמידלית עם גזע ראשי ברור וכמעט שאין צורך בגיזום כדי לעצבו

הפריחה באביב בלבן יעילות פריחה בינונית.

20
עצי פרי ועצי תועלת
העץ מתאים לאיזור השפלה וההר ובתנאי שאינו נשתל בקרקע גירנית
עצי פרי ועצי תועלת
עצי פרי ועצי תועלת

.

1
עצי פרי ועצי תועלת
עצי פרי ועצי תועלת
עצי פרי ועצי תועלת

.

5
עצי פרי ועצי תועלת
עצי פרי ועצי תועלת
עצי פרי ועצי תועלת